Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Bilateral, bir nesnenin, organizmanın veya sistemin her iki tarafında meydana gelen veya her iki tarafı etkileyen fenomenleri veya yapıları tanımlamak için çeşitli bağlamlarda kullanılan bir terimi ifade eder. Bu kelime genellikle anatomi, tıp ve diğer alanlarda kullanılır.

“Bilateral” kelimesi Latince’den türetilmiştir, “bi-” “iki” ve “lateral” “yan” veya “kanat” anlamına gelir. İlk olarak 17. yüzyılın ortalarında bir nesnenin veya organizmanın her iki tarafında meydana gelen yapıları veya olguları tanımlamak için kullanılmıştır. (Bilateral)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Bilateral simetri kavramı tarih boyunca tanınmış ve incelenmiştir. Aristo gibi Antik Yunan filozofları, canlı organizmalardaki iki taraflı simetriyi ilk fark edenler arasındaydı. Bilateral yapıların anlaşılması, anatomi, biyoloji ve tıp alanlarındaki ilerlemelerle zaman içinde gelişmiştir.

Klinik uygulama: Tıpta ve anatomide “bilateral” terimi, aşağıdakiler gibi çeşitli yönleri tanımlamak için kullanılır:

Anatomik yapılar: Bilateral organlar veya yapılar, akciğerler, böbrekler ve uzuvlar gibi vücudun her iki tarafında bulunan organlar veya yapılardır. Bu yapıların iki taraflı doğasını anlamak, çeşitli tıbbi durumların incelenmesine ve teşhis edilmesine yardımcı olur: Bilateral pnömoni (her iki akciğerde enfeksiyon) veya bilateral işitme kaybı (her iki kulakta işitme bozukluğu) gibi bilateral durumlar vücudun her iki tarafını da etkiler. Bilateral semptomların tanımlanması, doğru teşhis ve tedavi için çok önemli olabilir.

Tıbbi prosedürler: Bilateral prosedürler, bilateral diz replasman cerrahisi, bilateral salpingo-ooforektomi (her iki fallop tüpünün ve yumurtalıkların alınması) veya bilateral koklear implantasyon gibi vücudun her iki tarafının aynı anda veya sırayla ameliyat edilmesini veya tedavi edilmesini içerir.

Bilateral koordinasyon: Fizik tedavide bilateral koordinasyon, vücudun her iki tarafını koordineli ve kontrollü bir şekilde kullanma becerisini ifade eder. Bilateral koordinasyonu geliştiren egzersizler, yaralanmalardan veya motor fonksiyonu etkileyen durumlardan iyileşen hastalar için faydalı olabilir.

Özetle, “bilateral” terimi başta tıp ve anatomi olmak üzere çeşitli alanlarda çok önemlidir. Bilateral yapıları, koşulları ve prosedürleri anlamak, birçok tıbbi sorunun doğru teşhis ve tedavisi için çok önemlidir. Ayrıca, bilateral koordinasyon kavramı fizik tedavi ve rehabilitasyonda hayati bir rol oynar.

İki taraflı ameliyat nedir?

Bilateral ameliyatlar, aynı ameliyat seansı sırasında veya aynı gün içinde vücudun her iki tarafında gerçekleştirilen prosedürlerdir.

Beyinde bilateral ne anlama gelir?

Yaşlı insanlar aynı görevi yaparken gözlemlendiğinde, beyinlerinin her iki tarafı da aktive olmuştur. Bu, iki (bi) tarafın (lateral) devreye girdiği anlamına gelen bilateral aktivasyon olarak etiketlenmiştir. Bu fenomeni açıklamak için önde gelen teorilerden biri, beynin ortaya çıkmış olabilecek boşlukları telafi etmeye başlamasıdır.

Çift taraflı diz ameliyatı nedir?

Çift diz protezi ameliyatı tek bir ameliyatı veya iki ameliyatı içerebilir. Her iki diz aynı anda değiştirildiğinde, ameliyat eş zamanlı bilateral diz replasmanı olarak bilinir. Her diz farklı bir zamanda değiştirildiğinde, buna aşamalı iki taraflı diz protezi denir.

İki taraflı diz ameliyatından sonra iyileşme ne kadar sürer?

  • Eş zamanlı veya aşamalı ameliyatlardan sonra iyileşmek zaman alır.
  • Her iyileşme dönemi 3-6 hafta arasında sürebilir.
  • Diz protezinizden sonra yaklaşık 4-6 hafta araba kullanamazsınız.
  • Ayrıca gücünüzü artırmak ve hareket kabiliyetinizi yeniden kazanmak için ameliyattan sonraki 6-12 hafta boyunca fizik tedavi görmeniz gerekir.

BSO medikal nedir?

  • Bilateral Salpingo Ooferektomi (BSO), yumurtalıkları ve fallop tüplerini çıkarmak için yapılan cerrahi bir işlemdir.
  • Genellikle, ancak her zaman değil, laparoskopik (anahtar deliği) cerrahi ile gerçekleştirilebilir.
  • Laparoskopik BSO tipik olarak yaklaşık bir saat sürer.
Facebook Yorumları