Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Brainstem (brain stem), Hirnstamm.

Latincede; Trunkus serebri veya trunkus ensefali (Sin: Truncus cerebriTruncus encephali) denir. (Bkz; Trunkus) (Bkz; serebri ) (Bkz; ensefali )

Ara beyinin altında kalan ve beyinciği kapsamayan beyin bölgesidir.

Kaynak: https://goinggentleintothatgoodnight.files.wordpress.com/2014/04/brain-stem-explained.jpg
Kaynak: http://www.corpshumain.ca/en/images/Neuro_TroncCerebral_F_en.jpg
Facebook Yorumları