Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim:  besiortamı, growth mediumculture medium, Nährmedium, Kulturmedium, Bouillon, Nährbouillon, Nährlösung, Nährboden

 • mikroorganizmaları veya hücreleri gelişimini desteklemek amacıyla laboratuvar ortamında hazırlanmış sıvı veya jel olan besleyici ortamlara verilen genel addır

İçindekiler;

 • Su
 • Protein ve peptonlar
 • Şeker (enerji kaynağı)
 • Metaller, Tuz ve eser miktarda diğer elementler
 • Özel büyüme faktörleri (ÖR: NAD)
 • Tampon çözeltiler (Sitrat veya fosfat)
 • Ayrıca duruma göre Safta tuzu, antibiyotikte eklenebilir.
 • İndikatörler (çoğu pH’a bağlı renk değiştiştirir.)
Besiyer Tipleri
 • Katı besiyerler (Agar-Agar); Kırmızı alglerden (Solieria robusta) elde edilir.
  Kaynatılarak çözülür. 45º altında katıdır. Normalde konsantrasyonu 1-2%’dir.
 • Sıvı besiyerler; mikroorganizmaların büyüyüp, geliştiğini sıvının bulanıklaşmasından algılanır.
Facebook Yorumları