Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Antik Yunancadaki  βάσις (básis, “temel, taban, esas)’dan türemiştir. Latincedeki anlamları:

 1. Bir taban, ayak, temel; köken, kuruluş.
 2. (Mimaride) Bir sütunun gövdesinin en aşağısında kalan kısmıdır.
 3. (Gremer) Bir kelimenin kökü, en basit halidir.
 4. (İneklerde) ayak izi, iz.
  Hal Tekil Çoğul
  nominatif basis basēs
  genitif basis, baseos basium
  datif basī basibus
  akusatif basem
  basim, basin
  basēs
  basīs, baseis
  ablatif base
  basī, baseī
  basibus
  vokatif basis basēs

Bazilaris/Bazilar; temele ait olan anlamna gelir.

Facebook Yorumları