Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Antik Yunancadaki  βάσις (básis, “temel, taban, esas)’dan türemiştir. Latincedeki anlamları:

 1. Bir taban, ayak, temel; köken, kuruluş.
 2. (Mimaride) Bir sütunun gövdesinin en aşağısında kalan kısmıdır.
 3. (Gremer) Bir kelimenin kökü, en basit halidir.
 4. (İneklerde) ayak izi, iz.
  HalTekilÇoğul
  nominatifbasisbasēs
  genitifbasis, baseosbasium
  datifbasībasibus
  akusatifbasem
  basim, basin
  basēs
  basīs, baseis
  ablatifbase
  basī, baseī
  basibus
  vokatifbasisbasēs

Bazilaris/Bazilar; temele ait olan anlamna gelir.

basis→ (küçültme eki almış hali); basidionbasidium.

Facebook Yorumları