“Azurofilik” terimi, mavinin bir tonu olan “azure” sözcüğünden ve “güçlü bir yakınlığa sahip olmak” anlamına gelen Yunanca “philic” teriminden türetilmiştir. Tarihsel olarak azurofilik, mikroskobik boyama tekniklerindeki gelişmelerle, özellikle de gök mavisi boyaların histoloji ve hücresel biyolojide yaygın olarak kullanılmaya başlanmasıyla ön plana çıkan bir terimdi.

Azurofilik, belirli hücre yapılarının gök mavisi boyalara bağlanma eğilimini ifade eder. Mikroskobik incelemede bu hücre yapıları Giemsa boyası ile boyandığında kırmızımsı ila mor renkte görünür. Romanowsky boyası ayrıca azurofilik granülleri etkili bir şekilde işaretleyerek onlara bordo veya merlot tonu verebilir. Bu boyama özellikleri azurofilik granülleri histolojik çalışmalar ve hücresel farklılaşma için çok değerli kılar.

Konum ve Biyokimyasal Bileşim

Azurofilik granüller ağırlıklı olarak lökositlerin, özellikle de nötrofillerin sitoplazmasında bulunur. Kemik iliğinde granülosit farklılaşması sırasında sentezlenirler. Granüller, gelecekte bağışıklık tepkilerinde kullanılmak üzere depolanan çok sayıda hidrolitik enzim içerir.

Hücresel Biyolojide İşlev

Sindirim ve Bakteri Öldürücü Rolleri: Azurofilik granüller, hücresel kalıntıları ve patojenleri parçalayabilen enzimlerle doludur. İstilacı mikroorganizmalara karşı hücrenin ilk savunma hattı olarak hizmet ederler.

Düzenleyici Fonksiyonlar: Azurofilik granüller, sindirim rollerinin ötesinde, proinflamatuar ürünleri parçalayarak inflamasyonu düzenleyebilen maddeler de içerir.

Klinik anlamı

Klinik ortamlarda azurofilik granüllerin anlaşılması, bağışıklık tepkisi mekanizmalarına ilişkin önemli bilgiler sağlayabilir. Enzimatik içerikleri enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir rol oynar ve bu nedenle bağışıklık sistemini tehlikeye atan koşullar altında incelenebilir.

Azurofilik granüller, immünoloji ve patoloji alanında hücresel uzmanlaşmanın büyüleyici bir örneği olarak hizmet eder. Benzersiz boyama özelliklerinden çok işlevli enzimatik içeriklere kadar değişen özellikleri, onları devam eden araştırma ve klinik ilgi konusu haline getirmektedir.

Azurofilik Granüller

“Azurofilik” terimi, belirli hücre yapılarının gök mavisi boyaları bağlama ve bunları mikroskopik incelemede görünür kılma yeteneğinden gelir. Bu azurofilik hücre yapıları, genellikle beyaz kan hücreleri olarak bilinen lökositlerin sitoplazmasında özellikle belirgindir. Bu makale azurofilik granüllerin, bunların özelliklerinin, fonksiyonlarının ve lökositlerin hücresel biyolojisindeki rollerinin derinlemesine anlaşılmasını amaçlamaktadır.

Azurofilik Granüllerin Özellikleri

 • Renklenme: Azurofilik hücre yapıları, Giemsa boyası ile boyandığında tipik olarak kırmızımsı ila mor renkte görünür. Bu özellik, hücresel bileşenlerin farklılaşmasının çok önemli olduğu histolojik çalışmalarda özellikle değerlidir.
 • Boyama: Romanowsky boyası, beyaz kan hücrelerindeki azurofilik granülleri etkili bir şekilde boyayarak bordodan merlota kadar değişen bir renk üretir. Bu leke aynı zamanda hiperkromatinin vurgulanmasına da yardımcı olur.
 • Yeri: Bu granüller kemik iliğinde granülositlerin farklılaşması sırasında sentezlenir. Nötrofilik lökosit öncüleri, gelecekte kullanılmak üzere azurofilik granüllerde büyük miktarda lizozomal enzim üretir ve depolar.

Granül Çeşitleri: Birincil ve İkincil

Birincil Granüller: Bunlar, yutulan mikroorganizmaların öldürülmesinden ve sindirilmesinden sorumlu enzimleri içerir. Nötrofil granüllerinin “işgücü” olarak kabul edilirler.

İkincil Granüller: Bunların hücre dışında düzenleyici işlevleri vardır ve birincil granüllere göre daha az anlaşılmıştır.

Azurofilik ve Spesifik Granüller

Azurofilik ve spesifik granüllerin doğası biraz zıt olabilir:

 • Azurofilik Granüller: Bunlar çok sayıda lizozomal, hidrolitik enzimle dolu birincil lizozomlardır. Bileşimleri ve işlevleri açısından iyi anlaşılmışlardır.
 • Spesifik Granüller: Alkalen fosfataz dışında içerikleri bilinmediğinden doğası belirsizliğini koruyor.

Nötrofillerdeki Azurofilik Granüllerin Fonksiyonları

 • Sindirim ve Bakteri Öldürme İşlevleri: Yutulan patojenlerin sindirimine ve öldürülmesine yardımcı olan enzimler sağlarlar.
 • Enflamasyonu Düzenler: Enflamasyonu teşvik eden ürünlerin parçalanmasında rol oynarlar.
 • Kalsiyum Düzenlemesi: Hücre içi kalsiyumun düzenlenmesinde rol oynayabilirler, ancak bu hala araştırılmaktadır.


Azurofilik granüller, lökositlerin, özellikle de nötrofillerin işlevselliğinde çok önemlidir. Sadece patojenlerin yok edilmesi için gerekli olan enzimlerin rezervuarı olarak hizmet etmezler, aynı zamanda hücre içi aktiviteleri ve inflamasyonu da potansiyel olarak düzenlerler. Özelliklerini anlamak, özellikle bağışıklık tepkisi bağlamında hücresel biyolojinin karmaşık mekanizması hakkında fikir verebilir.

Tarihçe

Azurofilik granüller, nötrofillerde ve diğer beyaz kan hücrelerinde bulunan bir tür lizozomdur. Bazı boyalarla boyandıklarında mavi-mor renklerinden dolayı adlandırılırlar. Azurofilik granüller, bakterileri ve diğer yabancı istilacıları parçalayabilen çeşitli enzimler içerir.

Azurofilik granüller ilk olarak 1800’lerin sonlarında Alman doktor Paul Ehrlich tarafından tanımlandı. Ehrlich, nötrofillerdeki azurofilik granülleri tanımlamak için yeni bir boyama tekniği kullandı. Ayrıca azurofilik granüllerin, “granülositler” adını verdiği çeşitli enzimler içerdiğini de keşfetti.

1900’lerin başında bilim adamları, azurofilik granüllerin nötrofil fonksiyonundaki rolünü araştırmaya başladı. Azurofilik granüllerin, nötrofillerin bakterileri yutup yok ettiği fagositoz sürecinde önemli bir rol oynadığını keşfettiler. Ayrıca azurofilik granüllerin, bakterileri ve diğer yabancı istilacıları öldürmek için kullanılabilecek çeşitli başka enzimler içerdiğini de keşfettiler.

 • Azurofilik granüllere bazen “birincil granüller” denir çünkü bunlar nötrofillerde gelişen ilk granül türüdür.
 • Azurofilik granüller çok yoğundur, bu yüzden çok koyu renkte boyanırlar.
 • Azurofilik granüller, bakteriler veya diğer yabancı istilacılar tarafından aktive edildiklerinde nötrofillerden salınır.
 • Azurofilik granüllerdeki enzimler bakterilerin hücre duvarlarını parçalayarak öldürebilir.
 • Azurofilik granüller ayrıca tümör hücreleri gibi diğer hücre türlerini parçalayabilen enzimler de içerir.

Tarihsel Anekdotlar

 • 1940’larda Amerikalı doktor George Palade, azurofilik granüllerin yapısını incelemek için elektron mikroskobu kullandı. Palade, azurofilik granüllerin, her biri farklı türde enzim içeren çok sayıda küçük bölmeden oluştuğunu keşfetti.
 • 1950’lerde Amerikalı doktor William B. Castle, azurofilik granüllerdeki enzimlerin aktivitesini ölçmek için yeni bir teknik geliştirdi. Castle’ın tekniği bugün hala belirli kan hastalıkları türlerine sahip hastaları teşhis etmek ve izlemek için kullanılıyor.
 • 1960’larda Amerikalı doktor David G. Nathan, azurofilik granüllerdeki enzimlerden birindeki eksikliğin, kronik granülomatöz hastalık adı verilen nadir bir kan hastalığına neden olabileceğini keşfetti. Kronik granülomatöz hastalık yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabilen ciddi bir durumdur.

Kaynak

 1. Borregaard, N., & Cowland, J. B. (1997). Granules of the human neutrophilic polymorphonuclear leukocyte. Blood, 89(10), 3503-3521.
 2. Faurschou, M., & Borregaard, N. (2003). Neutrophil granules and secretory vesicles in inflammation. Microbes and Infection, 5(14), 1317-1327.
 3. Borregaard, N., & Cowland, J. B. (1997). Granules of the human neutrophilic polymorphonuclear leukocyte. Blood, 89(10), 3503-3521.
 4. Faurschou, M., & Borregaard, N. (2003). Neutrophil granules and secretory vesicles in inflammation. Microbes and infection, 5(14), 1317-1327.
%d blogcu bunu beğendi: