Sinonim: azygos.

  • Antik Yunancadaki άνισος (ánisos, “ eş olmayan, düz olmayan) kelimesinden türemiştir.
  • Anatomide; çifti olmayan yapıya denir. Tıpta, genellikle rastlanmayan bir durumdur, yapılar bilateral simetrik olan yansırlar.
%d