Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

1615-25; Latince (āvulsiō kökü), āvuls(us) koparılmış (bkz. avulse) + -iōn–ion —-> āvulsiōn

Avülsiyon, bir dokunun veya vücut parçasının travmatik olarak avülsiyonu veya kopmasıdır.

Kemiğe bağlı tendonun çekilmesiyle bir kemik parçası koparsa, buna avülsiyon kırığı (avülsiyon kırığı) denir.

Örnekler

  • Apofiz avülsiyon kırığı
  • Avülsiyon yaralanması
  • Avulsio bulbi: avulsiyon göz küresi
  • Avulsio nervi optici: optik sinirin avulsiyonu optik sinir
  • Wagstaffe parçası
  • Tırnak avulsion

Facebook Yorumları