Duodenojejunostomi

Sinonim: Duodenojejunostomy, Duodenojejunostomie Duodenum ile jejunum arasında cerrahi müdahale ile oluşturalan suni açıklık. bkz: duoden-o-jejun-o-stomi

İleoileostomi

Sinonim: Ileoileostomi, Ileoileostomy İleumun iki bölümü arasında cerrahi müdahale ile oluşturalan suni açıklık. bkz: ile-o-ile-o-stomi

Jejunojejunostomi

Sinonim: Jejunojejunostomy, Jejunojejunostomie İki jejunum bölümü arasına cerrahi müdahale ile oluşturulan suni açıklık. bkz: jejun-o-jejun-o-stomi

İleojejunostomi

Sinonim: Ileojejunostomie, Ileojejunostomy İleum ile jejunum arasına cerrahi müdahale ile oluşturalan suni açıklık. bkz: ile-o-jejun-o-stomi

Terminoloji

Sinonim: Terminology, Terminologie Bir meslek ya da bilim dalına dair belirlenmiş, tam olarak tanımlanmış terimlerin tümünün öğretisi. bkz: termin-o-loji

İleitis

İleumun iltihabı. bkz: ile–itis

duodenal

Duodenuma ait, dair. bkz: duoden–al

Duodenotomi

Sinonim: Duodenotomy, Duodenotomie Duodenumun kesilmesi bkz: duoden-o-tomi

Gastrojejunostomi

Sinonim: Gastrojejunostomy, Gastrojejunostomie Ülser, mide kanseri ya da midenin diğer hastalıkları sonucu daralmış olan pylorusun  açılması amacıyla yapılan cerrahi müdahale. Mideden duodenuma

Gastroduodenostomi

Sinonim: Gastroduodenostomy, Gastroduodenostomie Ülser, mide kanseri ya da midenin diğer hastalıkları sonucu daralmış olan pylorusun  açılması amacıyla yapılan cerrahi müdahale. Mideden duodenuma