Duodenojejunostomi

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Duodenojejunostomy, Duodenojejunostomie Duodenum ile jejunum arasında cerrahi müdahale ile oluşturalan suni açıklık. bkz: duoden-o-jejun-o-stomi

İleoileostomi

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Ileoileostomi, Ileoileostomy İleumun iki bölümü arasında cerrahi müdahale ile oluşturalan suni açıklık. bkz: ile-o-ile-o-stomi

Jejunojejunostomi

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Jejunojejunostomy, Jejunojejunostomie İki jejunum bölümü arasına cerrahi müdahale ile oluşturulan suni açıklık. bkz: jejun-o-jejun-o-stomi

İleojejunostomi

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Ileojejunostomie, Ileojejunostomy İleum ile jejunum arasına cerrahi müdahale ile oluşturalan suni açıklık. bkz: ile-o-jejun-o-stomi

Terminoloji

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Terminology, Terminologie Bir meslek ya da bilim dalına dair belirlenmiş, tam olarak tanımlanmış terimlerin tümünün öğretisi. bkz: termin-o-loji

Duodenotomi

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Duodenotomy, Duodenotomie Duodenumun kesilmesi bkz: duoden-o-tomi

Gastrojejunostomi

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Gastrojejunostomy, Gastrojejunostomie Ülser, mide kanseri ya da midenin diğer hastalıkları sonucu daralmış olan pylorusun  açılması amacıyla yapılan cerrahi müdahale. Mideden duodenuma

Gastroduodenostomi

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika Sinonim: Gastroduodenostomy, Gastroduodenostomie Ülser, mide kanseri ya da midenin diğer hastalıkları sonucu daralmış olan pylorusun  açılması amacıyla yapılan cerrahi müdahale. Mideden duodenuma