Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Antik Yunancadaki ἀ- (a-olumsuzluk öneki) + τρῆσις (trêsisdelme) →Latincedeki atresia; organın lumeni olmamasıdır. 

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Atresia anatomisi nedir?

Pulmoner atrezi, kalpten akciğerlere kan akışını kontrol eden kapakçığın hiç oluşmadığı bir kalp doğum kusurudur. Bu kusura sahip bebeklerde kan, vücut için oksijen toplamak üzere akciğerlere akmakta sorun yaşar.

Konjenital atrezi nedir?

Konjenital atrezi, kulak kanalının gelişmemesi veya yetersiz gelişmesidir. Tek başına ya da baş ve boyunla ilgili diğer anormalliklerle birlikte ortaya çıkabilir. En sık tek tarafta görülür, ancak her iki tarafta da ortaya çıkabilir. Bir tarafta ortaya çıktığında, genellikle sağ taraftadır.

Atrezi ve stenoz nedir?

Atrezi ve stenoz, yemek borusu, mide veya bağırsakların düzgün gelişmediği doğum kusurlarıdır. Bu kusurlar sindirim sisteminde tıkanıklıklara neden olur. Atrezi tam tıkanıklığa yol açarken, stenoz kısmi tıkanıklığa neden olur.

Kulak kanalı atrezisi nedir?

Aural atrezi, bir bebeğin kulak kanalı olmadan doğmasıdır. Bebeğin kulak zarı ya normal şekilde oluşmamıştır ya da eksiktir. Ayrıca orta kulak kemiklerinde de (kemikçikler olarak adlandırılır) sorunlar vardır. İşitme siniri de dahil olmak üzere iç kulak parçaları genellikle normaldir.

Atrezi ve mikrotia arasındaki fark nedir?

Mikrotia ve Atrezi kulağın doğuştan gelen kusurlarıdır. Mikrotia, dış kulağın hamileliğin ilk üç ayında tam olarak gelişmemesi veya dış kulağın olmamasıdır (anotia olarak bilinir). Atresia, kulak kanalının olmamasıdır ve işitme kaybına neden olur.

Kulak atrezisi ne kadar yaygındır?

Bu durum yaklaşık 7.000 doğumda bir görülür ve erkeklerde ve sağ tarafta daha yaygındır. Vakaların çoğu (%90) tek taraflıdır (tek taraflı), ancak bu durum her iki kulağı da etkileyebilir (iki taraflı). Sıklıkla kulak kanalının yokluğu (aural atrezi) veya dar bir kulak kanalı (kulak kanalı stenozu) ile ilişkilidir.

Atreziye ne sebep olur?

Uzmanlar bağırsak atrezisi ve stenozunun fetal gelişim sırasında bebeğinizin bağırsaklarına yetersiz kan gitmesinden kaynaklandığına inanmaktadır. Spesifik bir genetik neden henüz keşfedilmemiş olsa da, ailelerde görüldüğü anlaşılmaktadır.

Duodenal atreziye ne sebep olur?

Duodenal atrezinin nedeni bilinmemektedir. Embriyonun gelişimi sırasındaki sorunlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Duodenum normalde olduğu gibi katı bir yapıdan tüp benzeri bir yapıya dönüşmez. Duodenal atrezisi olan birçok bebekte Down sendromu da vardır.

Hamilelik sırasında bebeğinizin duodenumu normalde katı bir formdan tüpe dönüşür (rekanalizasyon). Duodenal atrezi, rekanalizasyon tam olarak gerçekleşmediğinde ortaya çıkar. Duodenal atrezi 5.000 canlı doğumda birden fazla görülür.

Duodenal atrezi ölümcül müdür?

Duodenal atrezi için tedavi almayan bebekler için ölümcül olabilir. Durumu düzeltmek için ameliyat olan bebekler genellikle mükemmel sonuçlara sahiptir. Bazı bebeklerde Down sendromu gibi duodenal atrezi ile ilişkili başka durumlar da vardır.

Bir bebek biliyer atrezi ile hayatta kalabilir mi?

Doktorlar biliyer atreziyi Kasai prosedürü adı verilen bir ameliyatla ve nihayetinde çoğu vakada karaciğer nakli ile tedavi etmektedir. Tedavideki gelişmeler sayesinde, biliyer atrezili bebeklerin yüzde 80 ila 90’ından fazlası yetişkinliğe kadar hayatta kalmaktadır.

Biliyer atrezinin belirtileri nelerdir?

Biliyer atrezinin belirtileri genellikle iki ila altı haftalıkken ortaya çıkar ve ciltte ve göz aklarında sarımsı bir renklenme (sarılık), anormal derecede soluk dışkı ve koyu renkli idrarı içerir. Bebeklerde ayrıca şişmiş (şişmiş) mide ve/veya karaciğerde anormal genişleme (hepatomegali) olabilir.

Biliyer atrezi tedavi edilebilir mi?

Biliyer atrezinin tedavisi yoktur. Ana tedavi Kasai prosedürü adı verilen bir ameliyattır. Bu ameliyatta cerrah hasarlı safra kanallarını karaciğerin dışından çıkarır ve hastanın ince bağırsağından bir parça ile değiştirir.

Atrezi türleri nelerdir?

Dört tip özofagus atrezisi vardır: Tip A, Tip B, Tip C ve Tip D.

  • Tip A, yemek borusunun üst ve alt kısımlarının birleşmediği ve kapalı uçlara sahip olduğu durumdur. …
  • Tip B çok nadir görülür. …
  • Tip C en sık görülen tiptir. …
  • Tip D en nadir görülen ve en ağır olanıdır.

Özofagus atrezisinin en yaygın tipi nedir?

Tip C: Özofagus atrezisinin en yaygın tipinde yemek borusunun alt bölümü soluk borusuna bağlıdır ve üst bölümü kapalıdır. Tip D: Özofagus atrezisinin bu nadir formunda, özofagusun her iki ucu da trakeaya bağlanır.

Atrezi tedavi edilebilir mi?

Duodenal atrezi yalnızca mide ile bağırsaklar arasındaki bağlantıyı onarmak için ameliyatla tedavi edilebilir. Ameliyat genellikle doğumdan 1-3 gün sonra yapılır. Çocukla birlikte bir plan oluşturmak önemlidir

Atrezi nasıl tedavi edilir?

Doktorlar biliyer atreziyi Kasai prosedürü adı verilen bir ameliyatla ve nihayetinde çoğu vakada karaciğer nakli ile tedavi eder. Tedavideki ilerlemeler sayesinde, biliyer atrezili bebeklerin yüzde 80 ila 90’ından fazlası yetişkinliğe kadar hayatta kalmaktadır.

Facebook Yorumları