Atom

Tahmini okuma süresi: 1 dakika

Antik Yunancadaki ἀ- (a-olumsuzluk ön eki) +‎ τέμνω (témnōBen keserim)’dan türeyen  ἄτομος (átomosbölünemez)’den sırasıyla türeyen Latincedeki atomus (“en küçük parçacık) ve Fransızcadaki athome‘dan dilimize geçmiştir.

Kaynak: https://dszgqm4n1rmsp.cloudfront.net/content/chem1/03/planets.jpg
Facebook Yorumları