Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Dışsal müdahale olmadan akciğerin kısımlarının normal olarak genişleyememesidir. (Bkz; Atelesektazi)

Akciğerin bir kısmında dolaşım bozukluğunu işaret eder. Bu kısımlarda az yada hiç hava yoktur.

Kaynak: https://ars.els-cdn.com/content/image/3-s2.0-B9780323084956000221-f022-001-9780323084956.jpg

Sınıflandırma

 • Birincil atelektazi ve ikincil atelektazi arasında bir ayrım yapılır. İkincil atelektazinin nedenleri şunları içerebilir:
  • Sıkıştırma (kompresyon) atelektazi
  • Obstrüktif atelektazi
  • Kasılma atelektazi
  • Mikroelektazi
  • Gevşeme veya çökme atelektazi
  • Absorpsiyon atelektazi

Patofizyoloji

Atelektazi, fonksiyonel bir şantın gelişmesine yol açar. Oksijenli olmayan kan, pulmoner arterlerden pulmoner venlere çekilir. Bu, ventilasyonun perfüzyona oranını kötüleştirir. Daha büyük atelektazlar durumunda organizmada ciddi hipoksi ortaya çıkabilir.

Nedenleri

Doğuştan nedenler

 • Akciğer olgunlaşmamışlığı: Bu fenomen özellikle prematüre bebekleri etkiler. Alveoller, genellikle yüzey aktif madde adı verilen sıvıların yüzey gerilimini düşüren bir madde içerir. Bu madde eksikse, ince bir sıvı tabakasıyla kaplı alveoller çöker. Sadece doğumdan önceki son birkaç hafta içinde akciğerler tamamen olgunlaşır ve yeterli miktarda yüzey aktif madde oluşturur. Ancak bir çocuk erken doğarsa bu maddede eksiklik vardır ve doğumdan sonra akciğerler gerektiği gibi gelişemez. Doktorlar daha sonra prematüre bebeklerde solunum sıkıntısı sendromundan da bahseder.
 • Tıkalı hava yolları: Yenidoğan mukus veya amniyotik sıvıyı solursa, akciğerler hava ile uygun şekilde dolamaz. Atelektazi, solunum yollarındaki hava akışını engelleyen malformasyonlardan da kaynaklanabilir.
 • Solunum merkezinin rahatsızlığı: Beyindeki solunum merkezi hasar görmüşse (örneğin beyin kanaması nedeniyle) doğumdan sonra nefes alma refleksi eksik olabilir.
 • Diyafragma hernisi: Diyafram (göğsü karından ayıran kas plakası) burada kusurludur ve bir boşluk vardır. Bu, karın organlarının göğsün içine kaymasına ve ciğerleri, doğumdan sonra şişecek yer kalmayacak kadar sıkıştırmasına izin verir.
 • Amniyotik sıvı aspirasyonu: Amniyotik sıvı, doğumdan kısa bir süre önce veya doğum sırasında yeni doğan çocuğun hava yollarına girebilir. Çocuğun akciğerlerine çok fazla amniyotik sıvı girerse veya aynı zamanda mekonyum da içeriyorsa, çocuğun solunum fonksiyonu zatürreye bağlı ek olası sonuçlarla bozulur.

Kazanılmış Nedenler

 • Tıkanma atelektazi: Burada hava yolları, örneğin bir tümör, kalın mukus veya yabancı cisim tarafından bloke edilir.
 • Sıkıştırma atelektazi: Akciğerler dışarıdan, örneğin bir plevral efüzyon veya çok genişlemiş bir lenf düğümü tarafından sıkıştırılır.
 • Gevşeme atelektazisi: Pnömotoraks durumunda hava plevral boşluğa girer – elastik akciğer dokusu daha sonra kendi doku gerilimini takip eder ve söz konusu akciğer bölümü çöker. Bir pnömotoraks, örneğin göğüste delici yaralanmalardan veya çeşitli akciğer hastalıklarından kaynaklanabilir.
 • Rezorpsiyon atelektazi: % 100 oksijen ventilasyonu ile, aksi takdirde alveollerde bulunan nitrojen eksiktir. Tüm oksijen kılcal damarlara yayıldığında, alveoller, azot tarafından fizyolojik olarak açık tutuldukları için çöker. Bu nedenle maksimum 3 dakika % 100 oksijen ile ventilasyon yaparsınız (daha sonra alveollerin oksijen içeriği yaklaşık% 80’dir).

Teşhis

 • Aşağıdaki resim genellikle daha büyük atelektazlarla göğüs röntgeninde görülür:
  • ipsilateral mediastinal yer değiştirme
  • ispsilateral yükseltilmiş diyafram
  • İnterkostal boşlukların daralması
Facebook Yorumları