Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Plaka benzeri atelektazi olarak da bilinen “atelektazi platealis”, genellikle akciğer tabanlarında olmak üzere lineer veya diskoid atelektatik (çökmüş) akciğer alanları ile karakterize yaygın bir atelektazi şeklidir. Tipik olarak göğüs röntgeni veya BT taramalarında görülür.

Atelektazi terimi, sırasıyla “eksik” ve “genişleme” anlamına gelen Yunanca “ateles” ve “ektasis” kelimelerinden gelir. Gaz değişiminin azalmasına veya hiç olmamasına neden olan bir akciğerin çökmesi veya kapanması anlamına gelir.

Plaka benzeri atelektazi hakkında daha fazlası:

Nedenleri:

Plaka benzeri atelektazi genellikle küçük plevral efüzyonlar, plevral kalınlaşma veya minimal akciğer fibrozu gibi plevral basınçta küçük, keskin değişikliklere yol açan durumlarla ilişkilidir. Uzun süreli yatak istirahati, karın ameliyatı ve yetersiz derin nefes alma nedeniyle de oluşabilir.

Semptomlar:

Çoğu durumda, plaka benzeri atelektazi, özellikle önemsiz bir durum olduğunda asemptomatik olabilir. Bununla birlikte, semptomlar nefes darlığı, hızlı nefes alma, göğüs ağrısı ve öksürüğü içerebilir.

Teşhis:

Plaka benzeri atelektazi genellikle görüntüleme çalışmaları ile teşhis edilir. Bir göğüs röntgeninde, akciğer tabanlarının yakınında doğrusal opasiteler olarak görünebilirken, BT taramaları çökmüş akciğer dokusunun ince, plaka benzeri yatay bantlarını gösterebilir.

Tedavi:

laka benzeri atelektazinin yönetimi öncelikle altta yatan nedenin tedavisini içerir. Örneğin, neden uzun süreli yatak istirahati ise, kişiyi hareket etmeye ve derin nefes almaya teşvik etmek yardımcı olabilir. Sebep plevral efüzyon ise, sıvının boşaltılması gerekebilir.

Prognoz:

Prognoz büyük ölçüde atelektazinin altında yatan nedene bağlıdır. Sebep belirlenip tedavi edilebilirse, plaka benzeri atelektazi genellikle kalıcı sorunlara neden olmadan düzelir.

Kaynak:

“Atelectasis: Causes, Symptoms, and Diagnosis.” Healthline. Link

Facebook Yorumları