Antik yunancadaki ἄτακτος (átaktos“düzensiz”)’dan türeyen ἀταξία (ataxía“düzensiz, kargaşa”) kelimesinden gelir ve düzensizlik manasındadır.

Ataksi örneği nedir?

Ataksi, motor davranışların koordinasyonsuz göründüğü bir grup nörolojik bozukluğu da ifade edebilir. Ataksili hastalarda yürüme, net konuşma, yutma, yazma, okuma ve ince motor kontrolü gerektiren diğer aktiviteler anormal olabilir.

Sınıflandırma

MSS’deki bozukluklara bağlı ataksi

Genetik, dejeneratif ataksiler

Friedreich Ataksi

Almayanın Heidelberg vilayetinde görevli olan Patolog ve iç hastalıkları uzmanı Nicolaus Friedreich tarafından ilk defa 1863 de tanımlanmıştır. Hareket ve dengedeki düzensiz davranışı betimlemek için kullanmıştır.

Epidemiyoloji
 • 100.000 yeni doğandan 1-2 bireyde rastlanılır. Genellikle 25 yaş öncesinde ortaya çıkar.
 • Kardeşlerden birinde varsa, diğerinde olma olasılığı %25tir.
Genetik
 • Otozomal resesif olarak aktarılır.
 • Kromozom 9 üzerindeki bir genden kaynaklandığı düşünülmektedir.
 • Hastalananların %90’ında tekrarlayarak çoğalma görülür; X-25-Gen’in Intron 1 kısmında GAA tekrarlarması 20 ila 40 kat olduğu gözlemlenir.
 • Bu çoğalan tekrarlama Fraxatin adlı bir proteinin sentezini engeller. Bu protein mitokondriyal demir metabolizmasında görev alır.
Etiyoloji
 • Tractus spinocerebellaris superior ve inferior kısımlarda progresif skleroz gözlemlenir. Bunun yanında piramid hattında, beyincikte ve kalp kasında gözlemlenir. Teoriye göre, mitokondrice zengin nöronların bulunduğu bölgelerde hasara sebep oluyor.
Semptomlar
 • Titreşim algısında kısıtlanma
 • Derinlik hassaslığı kaybı,
 • Nistagmus,
 • Bacaklarda arefleksi, ayak baş parmağının ekleminde anormal ekstensiyon (pozitif piramidal işaret)
 • İskelet deformasyonu,
 • Kardiyomiyopati,
 • Çukur ayak.

Sonradan kazanılmış

 1. İdiyopatik ataksi
 2. Alkol-toksik ataksi
 3. Aksi takdirde. toksik ataksi
 4. Hipotiroidide ataksi
 5. Paraneoplastik ataksi

PSS’deki bozukluklara bağlı ataksi

 • Polinöropatilerde ataksi
 • Labirent ataksi

Etkilenen MSS segmentine göre

 • Serebellar ataksi
 • Spinal ataksi

Etkilenen harekette göre

 1. Duruş ataksisi
 2. Yürüyüş ataksisi
 3. İşaret ataksi
 4. Gövde ataksisi

En yaygın ataksi şekli nedir?

Serebellar Ataksi

En yaygın ataksi şeklidir. Serebellar ataksi belirtileri şunları içerir: Sesinizde değişiklikler. Baş dönmesi.

Ataksi engellilik olarak kabul edilir mi?

Ataksi sakat bırakıcı olabilir ve durumun ciddiyeti nedeniyle çalışamıyor ve geçiminizi sağlayamıyorsanız, Sosyal Güvenlik İdaresi’nden (SSA) maluliyet yardımı almaya hak kazanabilirsiniz.

Klinik

Ataksinin erken belirtileri nelerdir?

Belirtiler;

 • Zayıf koordinasyon.
 • Dengesiz veya ayakları birbirinden ayırarak yürümek.
 • Zayıf denge.
 • Yemek yeme, yazı yazma veya gömlek ilikleme gibi ince motor görevlerinde zorluk.
 • Konuşmada değişiklik.
 • İstemsiz ileri geri göz hareketleri (nistagmus)
 • Yutma güçlüğü.

Ataksi bir Parkinson belirtisi midir?

Ataksi, Parkinson hastalığında sık görülen bir özellik değildir. Bununla birlikte, parkinsonizmin bazı nadir formlarında, özellikle juvenil veya erken başlangıçlı olanlarda, klinik tablolarındaki ana özelliklerden biri olarak ataksi vardır.

Ataksi ile araba kullanabilir misiniz?

Ataksisi olan bazı kişiler için durumları, araba kullanmaya devam etmek için arabalarında uyarlamalara ihtiyaç duydukları anlamına gelir ve sonunda araba kullanmaktan vazgeçmeye karar verebilirler.

Patofizyoloji

Ataksi ne kadar hızlı ilerler?

Atakside hızlı ilerleme (aylar içinde), paraneoplastik antikorlar için serolojik testler de dahil olmak üzere altta yatan malignitenin araştırılmasını gerektirmelidir. 4 Toraks, batın ve pelvis BT taraması normal olsa bile florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografi çalışması endike olabilir.

Ataksi hastalığının ana nedeni nedir?

Ataksi genellikle beyincik olarak bilinen beynin bir bölümünün hasar görmesinden kaynaklanır, ancak omurilik veya diğer sinirlerin hasar görmesinden de kaynaklanabilir. Omurilik, omurgadan aşağı doğru uzanan ve beyni vücudun diğer tüm bölümlerine bağlayan uzun bir sinir demetidir.

Anksiyete ataksiye neden olur mu?

Ataksi atakları ve diğer semptomlar erken çocukluktan yetişkinliğe kadar herhangi bir zamanda başlayabilir. Duygusal stres, kafein, alkol, bazı ilaçlar, fiziksel aktivite ve hastalık gibi çevresel faktörler tarafından tetiklenebilirler.

Ataksi beyne ne yapar?

Ataksi sinir sisteminin dejeneratif bir hastalığıdır. Ataksi’nin birçok semptomu, konuşma bozukluğu, tökezleme, düşme ve koordinasyon bozukluğu gibi sarhoşken görülen semptomları taklit eder. Bu semptomlar beynin hareketi koordine etmekten sorumlu bölümü olan beyincikteki hasardan kaynaklanır.

Ataksi bunamaya neden olabilir mi?

Demans sadece SCA1,1 SCA2, SCA3,2 ve SCA12,3 gibi bazı spinoserebellar ataksi (SCA) formlarında hastalığın son evrelerinde ortaya çıkar.

Teşhis

Ataksi MR’da görünür mü?

Bir MRI bazen ataksili kişilerde beyincik ve diğer beyin yapılarında küçülme gösterebilir. Ayrıca kan pıhtısı veya iyi huylu tümör gibi diğer tedavi edilebilir bulguları da gösterebilir.

Ataksi nasıl tespit edilir?

Genetik test, bir kan örneği almayı ve içindeki DNA’yı ataksiye neden olduğu bilinen herhangi bir genetik mutasyon için test etmeyi içerir. Şu anda testler Friedreich ataksisi, ataksi-telenjiektazi ve spinoserebellar ataksilerin çoğundan sorumlu mutasyonları tespit edebilmektedir.

Tedavi

Ataksiden kurtulabilir misiniz?

Çoğu durumda ataksinin tedavisi yoktur ve semptomları kontrol altına almak için destekleyici tedavi gereklidir. Bu tedavi şunları içerebilir: konuşma ve yutma sorunlarına yardımcı olmak için konuşma ve dil terapisi. hareket sorunlarına yardımcı olmak için fizyoterapi.

Ataksi nasıl tedavi edilir?

epizodik ataksi genellikle asetazolamid adı verilen bir ilaçla ve stres, alkol ve kafein gibi tetikleyicilerden kaçınarak kontrol altına alınabilir. edinilmiş ataksi bazen spesifik nedene bağlı olarak tedavi edilebilir – örneğin, bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa antibiyotik veya antiviral ilaçlar yardımcı olabilir.

Bir nörolog ataksiyi tedavi eder mi?

Nörologlarımız ataksi ve ilgili bozuklukların nüanslarına aşinadır. Bütüncül bir değerlendirme ve tedavi sunmak için konuşma terapistleri, yutma uzmanları, fizik ve mesleki terapistlerin yanı sıra genetik danışmanlar, göz doktorları ve psikiyatristlerle yakın işbirliği içinde çalışırlar.

Yürümek ataksiye yardımcı olur mu?

Koordinasyon ve dengeye odaklanan nöromotor egzersizler ve fizik tedavinin fonksiyonel gerilemenin ilerlemesini iyileştirdiği veya durdurduğu gösterilmiştir ve Ataksi için temel tedavilerdir. Kanıtlar, denge eğitiminin yürüme kalitesini artırmanın yanı sıra düşme riskini de azaltabileceğini göstermiştir.

Ataksisi olan birinin yaşam beklentisi nedir?

Bu rahatsızlığı olan kişiler normalden daha kısa bir yaşam beklentisine sahip olma eğilimindedir. Birçok kişi en az 30’lu yaşlarına kadar yaşar ve bazıları 60’lı yaşlarına veya ötesine kadar yaşayabilir.

%d