Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Antik Yunancada; ἄστρον (ástronyıldız, gezenet veya yıldız kümesi) + λογία (“disiplini, dalı)  →  ἀστρολογία (astrologíayıldızların anlatımı) →  Latince astrologia (astronomi) →Fransızca astrologie → 14yy. ‘Göksel cisimlerin gözlemine dayalı hesaplama ve öngörü,’

Celestial Pablum – Remedios Varo Art

Batı astrolojisinde, ifadeler ve yorumlar genellikle gök cisimlerinin konumlarını iki boyutta oldukça basitleştirilmiş bir şekilde temsil eden bir burç veya burç grafiğinden türetilir. Bir burç için bu pozisyonlar, tabular efemeris temelinde antik dönemde matematiksel olarak hesaplanmıştır, çünkü karşılık gelen gök cisimlerinin çoğunluğu belirli bir zamanda gözlemlenebilir veya görünür değildir: gün ışığı ve bulutlar nedeniyle, gece ve gökyüzü sadece Ufuk üzerinden görülebilir. Günümüzde bu işlem, bilgisayar programları yardımıyla da yapılabilir. Geleneksel yorum kalıpları burç yorumunda rol oynar, ancak astrolog bunlara bağlı değildir.

Burçların yaygın olarak kullanılan temel elemanları, örneğin, burç, gezegenler ve bunların yanısıra, burç evleri, yükselen ve yükselen ay düğümleri gibi çeşitli düğümlerin yanı sıra şanslı nokta gibi hassas noktalardır. Zodyak, güneşin jeosentrik olarak görüntülenen yörüngesinin (ekliptik) sabit yıldız gökyüzünde eşit büyüklükteki oniki bölüme bölünmesidir. On iki bölüm, zodyakın işaretleridir. Astrolojinin gezegenleri, daha önceki jeosantrik astronominin “değişen yıldızları”, yani Dünya’dan bakıldığında, sabit yıldız gökyüzüne görünür bir şekilde hareket eden gök cisimleri. Günümüz astronomisinin gezegenlerine ek olarak, bunlar aynı zamanda güneş ve ay. Evlerin aynı zamanda ekliptiğin oniki bölüme ayrılmasıdır,

Facebook Yorumları