Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Latincede yetersizlikle veya güçsüzlük. (Bkz; A-stenik)

Karşılık gelen sıfat asteniktir; Güçsüz; Zayıflatıcı.

Tarihçe:

Asteni kavramı, “astheneia” teriminin bir zayıflık veya güç eksikliği durumunu tanımlamak için kullanıldığı eski Yunan tıbbına kadar uzanmaktadır. Zaman içinde, asteni anlayışı tıbbi bilgi ilerledikçe gelişti ve altta yatan çok sayıda koşul ve faktörle ilişkilendirildi.

Nedenleri:

Asteni, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir:

 • Fiziksel ve zihinsel sağlık koşulları: Kronik yorgunluk sendromu, anemi, hipotiroidizm, uyku bozuklukları, depresyon ve anksiyete asteniye katkıda bulunabilir.
 • Enfeksiyonlar: Bakteriyel, viral veya paraziter enfeksiyonlar, özellikle kronik veya şiddetli ise asteniye neden olabilir.
 • Beslenme eksiklikleri: Vitaminler ve mineraller gibi temel besin maddelerinin eksikliği asteniye yol açabilir.
 • Dehidrasyon: Yetersiz sıvı alımı halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir.
 • İlaçlar: Bazı ilaçların asteniye katkıda bulunan yan etkileri olabilir.
 • Sağlıksız yaşam tarzı: Kötü beslenme, egzersiz eksikliği ve yetersiz uyku, halsizlik ve yorgunluk hissine katkıda bulunabilir.

Semptomlar:

Asteni hastalığının birincil belirtisi sürekli bir halsizlik veya yorgunluk hissidir. Altta yatan nedene bağlı olarak buna başka semptomlar da eşlik edebilir, örneğin

 • Kas ağrıları ve acıları
 • Konsantre olma veya odaklanma güçlüğü
 • Baş dönmesi veya sersemlik
 • Nefes darlığı
 • Sinirlilik veya depresyon gibi ruh hali değişiklikleri

Teşhis

Asteni tanısı kapsamlı bir tıbbi öykü ve fizik muayene ile başlar. Bunu anemi, hipotiroidizm veya enfeksiyonlar gibi potansiyel nedenleri kontrol etmek için kan testleri takip edebilir. Altta yatan şüpheli duruma bağlı olarak görüntüleme çalışmaları, uyku çalışmaları veya belirli hastalıklar için özel testler gibi ek testler istenebilir.

Özel asteniler

 • Miyasteni: Myastenia gravis olarak da bilinen bu hastalık, kas güçsüzlüğü ve yorgunluğa yol açan otoimmün bir nöromüsküler bozukluktur. Bağışıklık sistemi yanlışlıkla sinirler ve kaslar arasındaki iletişimi kolaylaştıran reseptörlere saldırdığında ortaya çıkar.
 • Disleksi: Bir kişinin okuma, yazma ve heceleme yeteneğini etkileyen bir öğrenme bozukluğu olan disleksi, kelimelerin tanınmasını ve kodlarının çözülmesini etkileyen fonolojik işleme ile ilgili zorluklarla karakterizedir. Disleksi doğrudan asteni ile ilişkili değildir, ancak belirli bir yetersizlik veya zayıflık biçimi olarak dahil edilir.
 • Nevrasteni: Bu terim, genellikle baş ağrısı, baş dönmesi ve kas ağrısı gibi çeşitli somatik semptomların eşlik ettiği zihinsel ve fiziksel yorgunlukla karakterize bir durumu ifade eder. Nevrasteni tarihsel olarak çeşitli sinir sistemi bozuklukları için bir tanı olarak kullanılmıştır, ancak modern tıpta kullanımı azalmıştır.
 • Nörosirkülatuar asteni: Da Costa sendromu olarak da bilinen bu durum, genellikle efor veya strese yanıt olarak yorgunluk, baş dönmesi, nefes darlığı ve çarpıntı semptomlarıyla kendini gösterir. Nöro-dolaşım astenisinin kesin nedeni belirsizliğini korumaktadır ve modern tıpta ayrı bir tanı olarak yaygın şekilde tanınmamaktadır.
 • Astenik Kişilik Bozukluğu: Daha önce tartışıldığı gibi, bu çaresizlik, değersizlik duyguları ve etkilenen birey için başkalarının karar vermesine izin verme eğilimi ile karakterize bir kişilik bozukluğudur. Astenik kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle kendilerini savunmakta zorluk çeker ve düşük özsaygı ile mücadele edebilirler.
 • Glanzmann-Naegeli trombastenisi: Bu, trombosit agregasyonu ve kan pıhtısı oluşumunda çok önemli bir rol oynayan belirli bir proteinin, glikoprotein IIb/IIIa kompleksinin eksikliği veya işlevsizliğinden kaynaklanan nadir bir kalıtsal kanama bozukluğudur. “Trombasteni” terimi, bu durumda trombositlerin zayıflığını veya düzgün çalışamamasını ifade eder.

Tedavi:

Asteni tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Örneğin:

 • Sebep anemi ise, tedavi demir takviyesini veya aneminin temel nedenini ele almayı içerebilir.
 • Hipotiroidizm durumunda hormon replasman tedavisi reçete edilebilir.
 • Uyku bozuklukları için tedavi, uyku alışkanlıklarında değişiklikleri, ilaçları veya uyku kalitesini artırmak için cihazların kullanımını içerebilir.
 • Bir ilaç asteniye neden oluyorsa, sağlık hizmeti sağlayıcısı dozu ayarlayabilir veya alternatif bir ilaç önerebilir.
 • Diyetin iyileştirilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması ve yeterli uyku alınması gibi yaşam tarzı değişiklikleri asteninin hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Özetle, asteni tıp literatüründe uzun bir geçmişi olan karmaşık ve çok faktörlü bir durumdur. Altta yatan çeşitli nedenleri ve ilişkili faktörleri, sağlık uzmanlarının tanı ve tedaviye kapsamlı bir yaklaşım benimsemesini gerekli kılmaktadır. Asteninin temel nedenlerini ele alarak, hastalar genel yaşam kalitelerinde bir iyileşme yaşayabilirler.

Facebook Yorumları