Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Astenik kişilik bozukluğu, etkilenenlerin kendilerini çaresiz ve değersiz olarak algılaması ve bu nedenle kararları başkalarına bırakmasıyla karakterize bir kişilik bozukluğudur.

Semptomlar

  • Astenik kişilik bozukluğu olan kişiler sorumluluk almak konusunda çok isteksizdir. Başkalarının kendilerinin karar vermesine izin vermeyi tercih ederler. Başkalarının istek ve fikirlerine uymamaktan korktukları için başkalarına teslim olurlar. Bu nedenle, diğer kişiye bağımlıdırlar ve genellikle başkalarının isteklerine aşırı derecede düşkündürler.
  • Reddedilme korkusuyla kendi fikirlerini ifade etmezler. Makul iddiaları bile gizlemeyi tercih ediyorlar.
  • Etkilenenler kendilerini çaresiz ve yetersiz olarak algılarlar ve terk edilmekten korkarlar. Ancak bu korku genellikle temelsizdir. Yalnızlarsa, kendilerini rahatsız hissederler ve boyun eğmeleri gerekse bile başka bir kişiyle iletişim kurmayı tercih ederler.
  • Yakın bir ilişki sona erdiğinde, astenik kişilik bozukluğu olan kişiler aşırı içsel yıkım ve çaresizlik yaşarlar. Eleştiriyi kabul etmekte zorlanırlar ve reddedilmeye karşı kolayca savunmasızdırlar. Hatalar ve aksilikler olması durumunda sorumluluğu başkalarına kaydırırlar.

Komorbidite

Astenik kişilik bozukluğu genellikle diğer kişilik bozuklukları ile ilişkilidir. Anksiyete bozuklukları ve depresyon genellikle astenik kişilik bozukluğuyla birlikte ortaya çıkar.

Terapi

  • Her tür kişilik bozukluğu için tedavinin amacı iyileştirmek değil, sosyal becerileri geliştirmek, çevreyi yapılandırmak ve öğrenilenleri sosyal çevrede uygulamaktır.
  • Terapi konseptinin odak noktası psikoterapi ve sosyoterapidir.
  • Çoğunlukla hastalar kendiliğinden değil, örneğin aile baskı uyguladığından veya eşin ayrılmakla tehdit ettiği için sosyal baskıdan gelir.
  • Terapinin başlangıcında hasta ile terapist arasında istikrarlı bir ilişki aranmalıdır, bu sayede sadece ilişkiyi inşa etmek değil, aynı zamanda onu sürdürmek de bir zorluktur. Kalıcı bir ilişkiye girilemezse, terapi genellikle kesilir.
  • İlaç tedavisi esas olarak komorbiditelerde kullanılır. Depresif bozukluğa eşlik eden antidepresanlar kullanılabilir. Nöroleptikler, anksiyete bozukluklarına eşlik etmek için kullanılabilir. Karbamazepin ve lityumun dengeleyici etkilere sahip olduğu söyleniyor.
Facebook Yorumları