Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latincede associō —>associātiō, association.

  • İlişkilendirme eylemi.
  • İlişkili olma durumu; bir şeyle bağlantı veya bağlılık.
    • (istatistik) İki ölçülen nicelik arasındaki onları istatistiksel olarak bağımlı kılan herhangi bir ilişki (ancak zorunlu olarak nedensel veya korelasyon olması gerekmez).
    • Ortak bir amaç için birleşmiş bir grup insan; bir organizasyon; toplum.
    • (nesne yönelimli programlama) Bir nesne örneğinin diğerinin kendi adına bir eylem gerçekleştirmesine neden olmasına izin veren nesne sınıfları arasındaki ilişki.

Bir ilişkilendirme yolu, serebral korteksin alanlarını birbirine bağlayan bir birliktelik lifleri topluluğudur.

Facebook Yorumları