Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Sinonim: Asperjilloz, 

 • Aspergillus cinsi mantarların neden olduğu çeşitli hastalıklara verilen isimdir.(Bkz; Aspergill-oz)
 •  

Sebep olan Aspergillus türleri

 1. Aspergillus fumigatus
 2. Aspergillus flavus
 3. Aspergillus niger
 4. Aspergillus terreus
 5. Aspergillus glaucus
 6. Aspergillus nidulans

Patogenez

 • Ölü organik organizmalarda saprofit rol oynarlar. Toprakta, tozda, gıdalarda v.s. bulunurlar.
 • Kuluçka süresi değişkendir.
 • Vücuda girdiği kısımlar;
  1. Solunum yolu
  2. Deri yaralanmaları
  3. Operasyon yaraları
  4. Kornea
  5. Kulak
  6. Sindirim yolu

Klinik

Hastalık belirtileri

 • Mikotoksin üretiminden dolayı zehirlenme gerçekleşir ve karaciğer etkilenir.
 • Allerjik bronkopulmoner aspergilloz
 • aspergillom; vücudun hava ile teması olan bölgelerin mukus tabakalarında kolonileşme gerçekleşmesidir; Bronş genişlemesi, patolojik vucüt boşlukları, Sinus paranasales
 • Yüzeysel enfeksiyonlar ve buna bağlı mikozis
  1. Yaralanma sonrası deride
  2. Endophtalmitis
  3. miçetom; kronik yumuşak doku enfeksiyonu
 • Zayıf bağışıklığa sahip kişilerde, sık olarak pulmonal invazif Aspergilloz görülür. Ölüm oranı yüksektir.
 • Deri, mukoza ve gözlerde tahriş
 • Öksürük, üst ve alt solunum yolu hastalıkları
 • Alerjiler
 • Kronik yorgunluk
 • Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda küfler (Aspergillus fumigatus gibi) ciddi fırsatçı enfeksiyonlara neden olabilir.
 • Küflerle kronik temas, genellikle alerjik bronkopulmoner aspergilloz (ABPA) şeklinde ortaya çıkan aspergillozise yol açabilir.
 • Açık aspergillozun olası semptomları
  • Aspergillozis kendini esas olarak bronşlarda ve akciğerlerde gösterir ve çeşitli klinik tabloları tetikleyebilir.
 • İmmünokompetan ve immün sistemi baskılanmış hastalar
  • Alerjik bronkopulmoner aspergilloz (ABPA): Aspergilloz, özellikle önceki bronkopulmoner hastalıklarda (bronşiyal astım, KOAH, kistik fibroz) aşağıdaki semptomlarla birlikte bir alerjik reaksiyonu (karışık reaksiyon: tip I / tip III) tetikleyebilir.
   • Astım şikayetleri
   • Aspergilluslu kahverengimsi balgam
   • Kilo kaybı
  • Aspergilloma: Akciğerlerdeki mevcut boşluklarda (amfizem, oyuklar (tüberküloz!)) Veya paranazal sinüslerde mantar kolonizasyonu.
   • Olası semptomlar
    • Hemoptizi
    • Süper enfeksiyon nedeniyle tekrarlayan pnömoni
  • Doku infiltrasyonu olmayan aspergillus sinüziti: Kronik rinosinüzit semptomları olan sinüslerde aspergilloma
  • Aspergillus ile paranazal sinüslerin asemptomatik kolonizasyonu mümkündür
 • Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar
 • İnvazif pulmoner aspergilloz (IPA) veya Aspergillus pnömonisi
  • Kuru öksürük, muhtemelen hemoptizi, ateş, plöritik ağrı, septik şok
  • Bakteriyel süper enfeksiyonlar nadir değildir
 • Ekstrapulmoner İnvazif Aspergilloz
  • Mukoza zarları: Çevre dokuyu istila eden Aspergillus sinüziti
   • Enflamasyonun göz yuvasına ilerlemesi → görme bozukluğu, ağrılı ekzoftalmi, kemoz
    • Enflamasyonun beyne ilerlemesi → MSS istilası, sinüs ve serebral ven trombozu
   • Deri: püstülan topaklar, apseler ve cildin balgamlı veya hemorajik lezyonları
   • Yaygın istila: Herhangi bir organ (kalp, MSS, böbrek, karaciğer, dalak, göz vb.) Hematojen yayılma yoluyla akciğerlerden istila edilebilir.
    • MSS: Çeşitli nörolojik semptomlara sahip çoklu apseler (konvülsiyonlar, fokal nörolojik defisitler)
    • Kalp: Aspergillus endokarditi

Teşhis

 • Alerjik bronkopulmoner aspergilloz
  • Teşhis kriterleri (Greenberger ve Patterson’a göre): Aşağıdaki 4 kriterin tümü karşılanırsa, bir ABPA çok olasıdır
   • 417 IU / mL (veya 1000 ng / mL) serum IgE
   • Aspergillus’a karşı serum antikorları
   • Pozitif Aspergillus antijen deri testi
   • Pozitif astım öyküsü
  • Diğer tipik bulgular: artmış ESR, eozinofili
 • Aspergilloma
  • Teşhis: Aşağıdaki 2 kriter mevcut olmalıdır
   1. Görüntüleme: Akciğer boşluğunda bir kitlenin radyolojik kanıtı
    • Çoğunlukla üst lobda bulunur
    • Periferik hava orağı
   2. Laboratuvar: Serumda pozitif balgam kültürü veya Aspergillus IgG tespiti

 • İnvazif pulmoner aspergilloz
  • Teşhis: Her zaman patojen tespiti ve risk faktörlerinin bir kombinasyonu
  • İlk adım çoğunlukla non-invaziv yöntemler: sonraki kültür ve boyama için serum belirteçleri (örn. Galaktomannan antijen), balgam ve / veya bronkoalveolar lavaj (BAL) ve ayrıca göğüs BT
  • IPA’da antikor tespitinin önemi yok!
  • Göğüs BT gösterimi: çoklu nodüller, hale işaretleri, aspergillus odağı etrafında orak şekilli hava cepleri
  • Altın standart: Pozitif kültür ve biyopside histopatolojik kanıtlar en güvenilir yöntemdir
  • PAS boyama (periyodik asit Schiff) veya Gömöri metenamin gümüş: 45 ° açıyla dikotom dallı hif ile bölünmüş misel
  • Pıhtılaşma nekrozu kanıtı
  • MSS tutulumundan şüpheleniliyorsa: MRI
  • Serebral aspergillozun belirtileri: apse oluşumu
  • Kontrast maddeli T1: Perifokal, hipointens ödemli kontrast maddeyi emen tek veya çoklu, merkezi olarak hipointens, periferik halka şeklinde lezyonlar
  • T2: Perifokal hiperintens ödem ile birlikte sıklıkla hipointens

Tedavi

 • Alerjik bronkopulmoner aspergilloz
  • Seçim yöntemi: ilaç tedavisi
  • Glukokortikoidler
  • Muhtemelen. + Antifungal ilaçlar: vorikonazol veya itrakonazol
 • Aspergilloma
  • Seçim yöntemi
  • Aspergillomun ameliyatla alınması
  • + Profilaksi: Antifungal tedavi ameliyat öncesi ve sonrası yapılmalıdır (4–12 hafta)
  • Alternatif olarak: Gözlemsel bekleme → Asemptomatik hastalarda radyolojik bulgularda ilerleme olmaksızın mümkündür, ancak düzenli kontroller kesinlikle gereklidir
 • İnvazif aspergilloz
  • Seçim yöntemi: ilaç tedavisi
  • İlk tedavi: vorikonazol
  • Alternatif: Vorikonazol toleranssızsa → amfoterisin B veya kaspofungin ile değiştirin
  • Profilaksi: bağışıklık durumunu iyileştirin
  • Flukonazol, aspergillusa karşı yeterince etkili değildir!
Facebook Yorumları