Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Asiklovirli dudak kremleri 1997’den beri onaylanmıştır (Zovirax® Lip Creme, jenerikler). Asiklovir ayrıca sabit hidrokortizon (Zovirax® Lip Duo Creme) ile birleştirilir.
 • Acycloguanosine molekülünün kimyasal ismidir.
 •  Aşağıdaki gibi ticari isimler altında pazarlanan bir guanozin analoğu antiviral ilaçtır;
  1. Zovirax®,
   1. Zovirax® göz merhemi (30 mg / g), 2019’dan beri İsviçre’de satılmamaktadır.
    2020’de Xorox® göz merhemi (ayrıca 30 mg / g) onaylandı.
  2. Hernovir®,
  3. Aklovir®,
  4. Asiviral®,
  5. Virosil®
  6. Acyl®0


 • En yaygın olarak kullanılan antiviral ilaçlarlardan birisidir, öncelikle Herpes simpleks virüs enfeksiyonları tedavisinde kullanılır, bunlar arasında varisella (suçiçeği) ve herpes zoster (zona) tedavisi de yer alır.

Yapı

Asiklovir (C8H11N5O3, Mr = 225,2 g / mol) suda az çözünür olan beyaz, kristal bir tozdur. Aktif asiklovir trifosfatın ön ilacıdır. Asiklovir, nükleosit deoksiguanozinin asiklik bir analoğudur – dolayısıyla aktif bileşenin adıdır. -Vir soneki virüs ile etkileşimi ifade eder.

Etki

 • Asiklovir, tip 1 ve 2 herpes simpleks virüslerine (HSV-1, HSV-2) ve suçiçeği-zoster virüslerine (VZV) karşı antiviral özelliklere sahiptir. Virüsle enfekte olmuş hücrelerde viral timidin kinaz ve ardından hücresel kinazlar tarafından asiklovir trifosfata dönüştürülen bir ön ilaçtır.
 • Asiklovir trifosfat, viral polimeraz tarafından DNA sentezinde yanlış bir substrat olarak kullanılır. Bu, nükleik asit oluşumu sırasında zincir sonlandırmasına ve virüs replikasyonunun inhibisyonuna yol açar.

Endikasyon

 • Gözdeki herpes enfeksiyonlarının, özellikle herpes simpleks keratitinin tedavisi için.
  • Uzman bilgilerine göre, göz merhemi, yaklaşık 4 saat arayla günde beş kez alt konjunktival keseye konur. İyileştikten sonra tedavi üç güne kadar devam etmelidir.

Kontrendikasyon

 • Aşırı duyarlılık
 • İhtiyati tedbirlerin tamamı ürün bilgi sayfasında bulunabilir.

Etkileşim

Yerel uygulamayla hiçbir etkileşim bilinmemektedir.

Yan etkileri

Sistemik asiklovir tedavisi (oral veya IV) ile ilgili ortak ilaç yan etkileri şunlardır:

 • Sık olanlar (hastaların ≥% 1): bulantı, kusma, ishal ve / veya baş ağrısı. Yüksek dozlarda halüsinasyon bildirilmiştir.
 • Seyrek yan etkiler (hastaların% 0.1−1); ajitasyon, baş dönmesi, konfüzyon, ödem, eklem ağrısı, boğaz ağrısı, kabızlık, karın ağrısı, saç dökülmesi, kızarıklık ve / veya güçsüzlük
 • Nadir yan etkiler (hastaların<% 0.1); koma, nöbetler, nötropeni, lökopeni, kristalüri, iştahsızlık, yorgunluk, hepatit, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz ve / veya anafilaksi
Facebook Yorumları