Tahmini okuma süresi: 5 dakika

Ticari ad; Aspirin, TromboASS, Coraspin (bebek aspirini de denir)

Asetilsalisilik asit, diğer şeylerin yanı sıra tabletler, film kaplı tabletler, efervesan tabletler, çiğnenebilir tabletler ve doğrudan granüller şeklinde mevcuttur. Orijinal Aspirin® ve Aspirin Cardio®’ya ek olarak başka ürünler ve jenerikler de mevcuttur. Bu makale ağrı ve ateş tedavisi ile ilgilidir. Aspirin®, 1899’da Bayer tarafından piyasaya sürüldü.

 • Spir asidi eksikliği. (bkz: a) (bkz: spir)
 • Thrombositlerin pıhtılaşmasını engeller. Hücrelerde bulunan COX enzimini engeller.
 • Asetilsalisilik asit, analjezik, antipiretik, anti-enflamatuar ve antiplatelet özelliklere sahip salisilat grubundan steroidal olmayan bir anti-enflamatuardır.
 • Etkiler, siklooksijenaz enziminin inhibisyonuna ve prostaglandin oluşumunun inhibisyonuna dayanır.
 • Asetilsalisilik asit, çeşitli nedenlerin ağrı ve ateşinin semptomatik tedavisinde kullanılır. ASA trombozu önlemek için düşük ve günde bir kez uygulanır. İlaçlar genellikle yeterli sıvı içeren yemeklerle veya yemeklerden sonra alınır.
 • En yaygın olası yan etkiler mikro kanama, mide rahatsızlığı, hazımsızlık, astım, bulantı, kusma ve ishaldir.

Kimyasal

yapı

 • Asetilsalisilik asit (C9H8O4, Mr = 180.2 g / mol) beyaz, kokusuz, kristal toz veya renksiz kristaller halinde mevcuttur ve suda çok az çözünür.
 • Salisilik asidin asetillenmiş bir türevidir ve salisilatlar grubuna (salisilik asit ve asetik asit esterleri) aittir.
 • Asetik anhidrit ile sentezlenebilir.
 • Salisilik asit ayrıca organizmada emilim sırasında ve sonrasında oluşan ana metabolittir.
 • Nemli havada asetik asit oluşur ve toz sirke kokusu almaya başlar.

sentez

Asetilsalisilik asit sentezi için salisilik asit, asetik anhidrit ile asetillenir. Biraz sülfürik asit veya fosforik asit katalizör görevi görür. Salisilik asit bir nükleofil ve asetik anhidrit bir elektrofil görevi görür.

Trombo Ass ve Metabolik Sendrom

Metabolik sendrom, kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabetin gelişimini teşvik ettiği görülen, birbiriyle ilişkili metabolik risk faktörlerinin bir kümesidir. Genellikle Trombofili Değerlendirmesinin kısaltması olarak kullanılan Trombo Ass, pıhtı oluşumu riskini belirlemek için yapılan tanısal bir değerlendirmedir. Hem Trombo Ass hem de metabolik sendrom, kardiyovasküler tıp alanında temel faktörlerdir. Bu makale ikisi arasındaki ilişkiye ışık tutacak ve bunların klinik sonuçlarını tartışacaktır.

Metabolik Sendrom: Kısa Bir Arka Plan
Metabolik sendrom, yüksek kan şekeri, yüksek tansiyon, anormal lipit seviyeleri ve artan bel çevresi gibi bir grup durumla karakterize edilir. Kalp hastalıkları, felç ve tip 2 diyabet riskini artırır.

Trombo Ass: Bir Teşhis Aracı
Thrombo Ass, tipik olarak genetik veya edinilmiş faktörlerin neden olduğu aşırı pıhtı oluşumu riskini değerlendirir. Değerlendirme genellikle pıhtılaşma faktörlerini, proteinleri ve bazen de genetik testleri ölçmek için kan testlerini içerir.

Kesişme: Pıhtılaşma ve Metabolik Sendrom
Çalışmalar metabolik sendromun bireyleri protrombotik durumlara yatkın hale getirebileceğini göstermiştir. Bu, Thrombo Ass’i özellikle metabolik sendromlu hastalar için uygun kılmaktadır. Çoğunlukla metabolik sendromda bulunan pro-inflamatuar belirteçlerin yüksek seviyeleri de daha yüksek pıhtı oluşumu riskine katkıda bulunabilir.

Klinik uygulamalar
Metabolik sendromun erken tanımlanması, sağlık hizmeti sağlayıcılarının önleyici tedbirler almasına olanak sağlayabilir. Benzer şekilde, pozitif bir Trombo Ass, antikoagülan tedaviye veya yaşam tarzı değişikliklerine yol açabilir. Her iki rahatsızlığı olan hastalarda, kardiyovasküler komplikasyon risklerini azaltmak için agresif tedavi şarttır.

Sınırlamalar ve Gelecek Yönergeler
Metabolik sendrom ile trombofili arasındaki mekanik bağlantıların tam olarak anlaşılması için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Geliştirilmiş teşhis testleri ve tedavi seçenekleri de ufukta görünüyor.

Trombo Ass ile metabolik sendrom arasındaki ilişkinin anlaşılması, kardiyovasküler risk faktörlerinin kapsamlı yönetimi için çok önemlidir. Anlayışımız derinleştikçe ilişkili komplikasyonları tedavi etme ve önleme yeteneğimiz de derinleşecektir.

Asetilsalisilik Asit (Aspirin) Etki Mekanizması:

Yaygın olarak aspirin olarak bilinen asetilsalisilik asit, analjezik, antipiretik ve anti-inflamatuar özelliklere sahip nonsteroid anti-inflamatuar bir ilaçtır (NSAID). Vücutta iltihap, ağrı ve ateşe neden olan bazı maddelerin sentezini inhibe ederek çalışır.

Daha spesifik olarak, aspirin siklooksijenaz-1 (COX-1) ve siklooksijenaz-2 (COX-2) enzimlerini geri dönüşümsüz olarak inhibe eder. Bu enzimler, enflamasyon, ağrı hissi, ateş ve trombosit agregasyonunda kilit rol oynayan prostaglandinlerin ve tromboksanların üretiminde rol oynar. Aspirin bu enzimleri inhibe ederek bu etkileri azaltır.

Trombosit agregasyonunu inhibe ederek pıhtı oluşumunu önlediği antiplatelet etkisi, kalp krizi ve felçlerin önlenmesinde faydalıdır. Bu, trombosit COX-1 enziminin geri dönüşümsüz asetilasyonu ile elde edilir, böylece güçlü bir trombosit agregatörü ve vazokonstriktör olan tromboksan A2 üretimi engellenir.

Asetilsalisilik Asidin (Aspirin) Yan Etkileri:

Aspirin yaygın olarak kullanılmasına ve birçok insan için genellikle güvenli olmasına rağmen, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli yan etkilere neden olabilir:

Gastrointestinal sorunlar: Aspirin mide zarını tahriş ederek gastrit, ülser ve gastrointestinal kanamaya neden olabilir. Belirtiler mide ekşimesi, hazımsızlık, bulantı ve kusmayı içerebilir.

Kanama: Antiplatelet etkisi nedeniyle aspirin kanama riskini artırabilir. Bu, ameliyat geçiren veya kanama bozukluğu olan kişiler için bir endişe kaynağı olabilir.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Bazı kişiler aspirine karşı alerjik reaksiyon gösterebilir; bu da kurdeşen, yüzde şişme, astım atakları ve anafilaksi ile sonuçlanabilir.

Kulak çınlaması ve işitme kaybı: Yüksek dozda aspirin tinnitusa (kulak çınlaması) ve potansiyel işitme kaybına neden olabilir.

Reye Sendromu: Nadiren de olsa, viral enfeksiyonu olan çocuk ve gençlerde aspirin kullanımı, karaciğer ve beyinde şişmeye neden olabilen ciddi bir durum olan Reye Sendromuna yol açabilir.

Böbrek yetmezliği: Uzun süreli yüksek doz aspirin kullanımı böbrek fonksiyonlarında azalmaya yol açabilir.

Bu yan etkiler mümkün olsa da, herkeste ortaya çıkmadığını unutmamak önemlidir. İnsanlar aspirin tedavisine başlamadan önce potansiyel fayda ve riskleri tartmak için sağlık uzmanlarına danışmalıdır.

Kaynak:

 1. Vane JR, Botting RM. The mechanism of action of aspirin. Thromb Res. 2003;110(5-6):255-8.
 2. Patrono C, Baigent C. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and the heart. Circulation. 2014;129(8):907-16
 3. Grundy, Scott M., et al. “Diagnosis and management of the metabolic syndrome.” Circulation 112.17 (2005): 2735-2752.
 4. Mertens, Ilse, and Luc F. Van Gaal. “Obesity, haemostasis and the fibrinolytic system.” Obesity reviews 3.2 (2002): 85-101.

Tarih

Aspirin olarak da bilinen asetilsalisilik asidin (ASA) geçmişi antik çağlara kadar uzanmaktadır. Sümerler ve Mısırlılar ağrı ve ateşi tedavi etmek için söğüt kabuğu kullanmışlardır ve eski Yunanlılar ve Romalılar da tıbbi özellikleri için söğüt kabuğu kullanmışlardır.

19. yüzyılda bilim insanları söğüt kabuğundaki aktif bileşen olan salisini izole etmeye ve sentezlemeye başladılar. 1897 yılında Bayer şirketi için çalışan Alman kimyager Felix Hoffmann, salisini asetilleyerek aspirin olarak adlandırılan asetilsalisilik asidi oluşturdu.

Aspirin ilk olarak 1899 yılında piyasaya sürüldü ve kısa sürede dünyanın en popüler ilaçlarından biri haline geldi. Aspirin ağrı, ateş, iltihaplanma ve kalp hastalığı gibi çok çeşitli durumları tedavi etmek için kullanılır.

Aspirin çoğu insan için güvenli ve etkili bir ilaçtır, ancak mide rahatsızlığı ve kanama gibi bazı yan etkileri olabilir. Ülser veya kanama bozuklukları gibi belirli tıbbi durumları olan kişiler, doktorlarıyla konuşmadan aspirin almamalıdır.

Aspirinin tarihi uzun ve büyüleyici bir tarihtir. Bir bitki ilacı olarak mütevazı başlangıcından dünyanın en yaygın kullanılan ilaçlarından biri haline gelmesine kadar aspirinin insan sağlığı üzerinde derin bir etkisi olmuştur.

İşte aspirin tarihindeki bazı önemli dönüm noktaları:

 • 1763: Rahip Edward Stone, Royal Society’nin Philosophical Transactions dergisinde söğüt kabuğunun ateş düşürücü etkilerini anlatan bir mektup yayınladı.
 • 1828: Johann Andreas Buchner söğüt kabuğundan salisini izole eder.
 • 1859: Hermann Kolbe salisilik asidi sentezler.
 • 1897: Felix Hoffmann asetilsalisilik asidi (aspirin) oluşturmak için salisilik asidi asetilleştirir.
 • 1899: Aspirin ilk olarak Bayer tarafından pazarlandı.
 • 1971: John Vane aspirinin prostaglandin üretimini engellediğini keşfeder.
 • 1982: Aspirin, kalp krizlerinin önlenmesi için FDA tarafından onaylandı.

Aspirin uzun ve hikayeli bir geçmişe sahip olağanüstü bir ilaçtır. Dünya çapında milyonlarca insanın ağrı ve acılarını dindirmeye yardımcı olmuştur ve modern tıbbın önemli bir parçası olmaya devam etmektedir.

Facebook Yorumları