Tahmini okuma süresi: 2 dakika

El kemikleri ile dirsek kemiği arasındaki eklemdir. (Bkz; Artikulasyo)  (Bkz; rady-o-karpalis)

Kaynak: http://en.shram.kiev.ua/img/health/anatomy/258.jpg
 • Tipik articulatio elipsoidea (yumurta eklemi), bileği ön kol ile birleştirir.
 • Eklem başı Os scaphoideum , Os lunatum & Os triquetrum’dan oluşur; eklem yuvası fasies articularis carpalis ve discus ulnocarpalis‘ten oluşur.
 • Proksimal bileğin radyokarpal kompartmanı, radiusun distal eklem yüzeyinde bir kıkırdak çıkıntısı ile birbirinden ayrılan 2 bölümden oluşur:
  • Lateral bölümde, radiusun radyal yüzü (fovea scaphoidea) ile os skafoideum,
  • medial bölümde os lunatumun radyal kısmı ile Radius kemiğinin ulnar faset (fovea lunata) ile yönlenir.
 • Ulnar bölmede, diskus ulnokarpalis ulnanın distal ucu, os lunatum (ulnar kısım) ve os triquetrum arasındaki boşluğu doldurur. Basınç kuvvetlerini iletmek için kullanılır ve dejenerasyonla delinebilir veya yok edilebilir.
 • Girintiler açısından zengin olan eklem boşluğu zaman zaman articulatio mediocarpalis ile bağlantılıdır (genellikle skafoid ve lunat arasında).
 • Proc. styloideus ulnae, palmar articulatio radiocarpalis, rescessus ulnaris’in sinovyal bir çıkıntısıdır. Artrograflarda gözyaşı damlası şeklinde bir yapı olarak görünür.

Bantlar

 • Radyal bağ kompleksi; Döner kemikten başlayarak, bu hem proksimal hem de distal karpal sıranın kemiklerine ulaşır ve böylece Artt. mediocarpalis et intercarpales ile. Lig. radiocarpalia, lig collaterale carpi radiale, lig. radiocarpale palmar (şunlara bölünebilir: lig. radioscaphocapitatum, lig. capitatohamatotriquetrum, lig. radioulnotriquetrum) ve kısmen sabitler.
  • Lig. radiocarpale dorsale ( →Lig. radioscaphoideum, Lig. radiolunatum und Lig. radiotriquetrum)
 • Ulnar ligament kompleksi; Lig. collaterale carpi ulnare , Ligg. ulnocarpale palmare et dorsale, Lig. ulnolunatum, Lig. ulnotriquetrum & Ligg. radioulnare palmare & dorsale, Ligg’den oluşur.
Facebook Yorumları