Sıtma, özellikle hastalıktan sorumlu Plasmodium parazitinin vektörü olan Anopheles sivrisineklerinin çoğaldığı tropik ve subtropikal bölgelerde önemli bir küresel sağlık sorunu olmayı sürdürüyor. Çeşitli antimalaryal ilaçlar mevcut olmakla birlikte, en etkili ancak daha az bilinen ajanlardan biri artesunattır. Bu makale artesunate’e, kimyasal yapısına, uygulama şekillerine ve ilaç pazarındaki mevcut durumuna derinlemesine bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.

Kimyasal Yapı ve Türetilmesi

Artesunate bir dihidroartemisinin türevidir ve onu yarı sentetik bir madde yapar. Dihidroartemisinin kendisinin, halk dilinde tatlı pelin olarak bilinen Artemisia annua bitkisinde bulunan doğal bir bileşik olan artemisininden türetildiğini belirtmek büyüleyicidir. Bu bitkinin farmakolojik potansiyeli geleneksel tıpta uzun zamandır bilinmektedir. Artesunate bir ön ilaç olarak hizmet eder, bu da aktif formunu (dihidroartemisinin) elde etmek için vücutta metabolizmaya uğradığını ima eder. Bu ön ilaç durumu bileşiğe stabilite kazandırarak çeşitli farmasötik formülasyonlarda uygulanmasına olanak tanır.

Yapı ve Özellikler

Artesunat için moleküler formül C19​H28​O8​ ve molekül ağırlığı 384.4 g/mol 384,4g/mol. Aktif formu dihidroartemisinin süksinil türevi olarak duruyor. Artesunat’ın ön ilaç doğası, bileşiğin stabilitesini sağladığından faydasını arttırır. Artemisia annua’dan elde edilen artemisinin kökeni, kimliğini daha da sağlamlaştırıyor. Bu bitki, Qing Hao adıyla bilinen geleneksel Çin tıbbının temel taşı olmuştur. Ana bileşiğinin antik kökleri, artesunat’ın tıbbi öneminin derinliğini vurgulamaktadır.

Antiparaziter Etkiler

Artesunate, sıtmadan sorumlu mikroskobik organizmalar olan plazmodiye karşı güçlü antiparaziter etkileriyle bilinir. İlacın etki şekli, parazitin yaşam döngüsünü bozmayı ve böylece hastalığın hafifletilmesinde etkili olduğunu kanıtlamayı amaçlıyor. Antiparaziter özellikleri, onu sürekli bir araştırma konusu haline getirdi ve dünya çapında sıtma tedavi protokollerinin ayrılmaz bir parçası haline getirdi.

Artesunatın Farmakokinetiği

Emilim
Artesunat, oral, rektal ve parenteral yollar dahil olmak üzere çeşitli yollarla uygulanabilir. Uygulama yöntemi ne olursa olsun, hızla kan dolaşımına emilir.

Dağıtım
Artesunat emildikten sonra hızlı bir şekilde aktif formu olan dihidroartemisinine hidrolize olur ve bu daha sonra vücuda yayılır. Özellikle parazitlenmiş kırmızı kan hücrelerini hedeflemede etkilidir.

Metabolizma
Artesunat, öncelikle karaciğerde aktif formuna metabolize edilen bir ön ilaç görevi görür. Metabolizma genellikle hızlıdır ve parazitlere karşı hızlı etki sağlar.

Eliminasyon
Hem artesunat hem de aktif metaboliti dihidroartemisinin nispeten kısa yarı ömürleri vardır ve terapötik seviyeleri korumak için sık dozlama gerektirir. İlaç ve metabolitleri esas olarak böbrekler yoluyla atılır.

Artesunatın Farmakodinamiği

Artesunate, antimalaryal etkilerini eritrositik (kırmızı kan hücresi) aşamada parazitlere saldıran serbest radikaller üreterek, onların membran yapısını ve fonksiyonunu bozarak gösterir. İlaç özellikle Plasmodium falciparum’un aseksüel formlarına karşı etkili olmakla birlikte diğer Plasmodium türlerine karşı da etkinlik göstermiştir. Hızlı etki başlangıcı ve parazitlenmiş hücrelerin son derece seçici hedeflenmesi, onu güçlü bir antimalaryal ilaç haline getirir.

Artesunatın Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi artesunatın da yan etkileri yoktur. Genel olarak iyi tolere edilse de bazı yaygın ve daha az görülen yan etkiler şunlardır:

 • Mide bulantısı ya da kusma
 • İshal
 • Baş dönmesi
 • Anemi
 • Yüksek karaciğer enzimleri
 • Nadiren kalp toksisitesi, alerjik reaksiyonlar ve nötropeni gibi ciddi etkiler de ortaya çıkabilir.

Uygulama yolları

Artesunate, birden fazla uygulama yolu sunarak tıbbi uygulamada çok yönlü olmasını sağlar. Uygulanabilir:

 • Ağızdan: Genellikle tablet şeklinde sunulur ve kolay tüketime olanak sağlar.
 • Rektal olarak: Oral uygulamanın mümkün olmadığı veya önerilmediği durumlarda faydalıdır.
 • Parenteral olarak: Özellikle şiddetli sıtma vakalarında yararlı olan intravenöz veya intramüsküler enjeksiyonları içerir.

Güncel Piyasa Durumu

Şu an itibariyle artesunat içeren hiçbir tıbbi ürün resmi ruhsat almış değildir. Bunun nedeni, düzenleyici engeller, onay almanın karmaşıklığı veya belki de ilaç şirketlerinin diğer sıtma karşıtı ilaçlara odaklanması gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor olabilir. Ne olursa olsun, lisanslı ürünlerin yokluğu, dünya çapında sıtmayla daha iyi mücadele etmek için potansiyel olarak doldurulabilecek pazardaki bir boşluğun altını çiziyor.

Tarih

Artesunate, ilk olarak 1970’lerde Çin’de geliştirilen yarı sentetik bir artemisinin türevidir. Sıtmaya karşı hızlı etkili ve son derece etkili bir tedavidir ve şu anda dünya çapında şiddetli sıtmanın birinci basamak tedavisidir.

Artesunatın keşfi, Vietnam Savaşı sırasında sıtmayı tedavi etmek için yeni bir ilaç üzerinde çalışan Çinli kimyager Dr. Tu Youyou’ya atfedilir. Dr. Tu, tatlı pelin otunun (Artemisia annua) ateş tedavisinde kullanımını anlatan eski Çin tıbbi metinlerinden ilham aldı.

Dr. Tu ve ekibi, tatlı pelin otundaki aktif madde olan artemisinin izole edildi ve ardından artemisinin birçok farklı türevini sentezledi. Artesunate en umut verici türevlerden biriydi ve hayvan çalışmalarında sıtmanın tedavisinde oldukça etkili olduğu gösterildi.

Artesunate ilk kez 1970’lerin sonlarında insanlarda test edildi ve hem hafif hem de şiddetli sıtmanın tedavisinde güvenli ve etkili olduğu gösterildi. Artesunate kısa sürede Çin’de şiddetli sıtmanın birinci basamak tedavisi haline geldi ve şu anda tüm dünyada sıtmayı tedavi etmek için kullanılıyor.

Tarihsel anekdotlar

 • 1992 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO), şiddetli sıtmanın birinci basamak tedavisi olarak artesunatı önerdi. Bu öneri, artesunat’ın şiddetli sıtması olan hastalarda mortaliteyi azaltmada diğer antimalaryal ilaçlardan daha etkili olduğunu gösteren geniş bir klinik araştırmaya dayanıyordu.
 • 2000 yılında DSÖ, sıtmanın küresel yükünü 2010 yılına kadar yarı yarıya azaltmayı amaçlayan Sıtmayı Geri Alma girişimini başlattı. Artesunate, Sıtmayı Geri Alma girişiminin başarısında önemli bir rol oynadı ve artesunate’in milyonları kurtardığı tahmin ediliyor 2000 yılından bu yana hayatların sayısı.
 • 2006 yılında DSÖ, ilaç direncinin gelişmesini önlemek için artesunat’ın amodiakin veya meflokin gibi diğer antimalarial ilaçlarla kombine edilmesini önerdi. Bu kombinasyon terapisi artık dünyanın birçok yerinde sıtmanın standart tedavisidir.
 • Artesunate, yüzyıllardır geleneksel Çin tıbbında kullanılan bir bitki olan tatlı pelin ağacından elde edilir.
 • Tatlı pelin, Çince’de “yeşil bitki” anlamına gelen “qinghao” olarak da bilinir.
 • “Artesunate” adı, “sanat, yapay” anlamına gelen Latince “ars” kelimesinden türetilmiştir. Bunun nedeni artesunatın yarı sentetik bir ilaç olması, yani hem doğal hem de sentetik bileşenlerden yapılmış olmasıdır.
 • Artesunate çok hızlı etkili bir ilaçtır. Uygulandıktan birkaç saat sonra sıtma parazitlerini öldürmeye başlayabilir.
 • Artesunate o kadar etkilidir ki ona “mucize ilaç” adı verilmiştir. Ancak artesunat’ın sıtmayı tedavi etmediğini belirtmek önemlidir. Sıtma parazitlerinin ilaca karşı direnç geliştirmesini önlemek için artesunat tedavisinin tamamının tamamlanması önemlidir.

Kaynak

 1. Ashley, E. A., & White, N. J. (2005). Artemisinin-based combinations. Current Opinion in Infectious Diseases, 18(6), 531-536.
 2. Na-Bangchang, K., & Karbwang, J. (2009). Current status of malaria chemotherapy and the role of pharmacology in antimalarial drug research and development. Fundamental & Clinical Pharmacology, 23(4), 387-409.
 3. Willcox, M., & Bodeker, G. (2004). Traditional herbal medicines for malaria. British Medical Journal, 329(7475), 1156-1159.
 4. Meshnick, S. R., & Dobson, M. J. (2001). The history of antimalarial drugs. Trends in Parasitology, 17(11), 500-508.
%d