“Arteriyel Değiştirme Operasyonu” (ASO) terimi, kelimenin tam anlamıyla, büyük arterlerin (aort ve pulmoner arter) konjenital kalp kusurlarını düzeltmek için değiştirildiği cerrahi prosedürü ifade eder. Brezilyalı kalp cerrahı Dr. Adib Jatene tarafından 1970’lerin başında tanıtılan ASO, büyük arterlerin (TGA) transpozisyonu ve diğer bazı konjenital kalp kusurlarının tedavisinde radikal bir ilerlemeyi temsil ediyordu.

Cerrahi Prosedür: Temel Prensipler ve Teknikler

Teknik

Arteriyel değişim operasyonu tipik olarak aort ve pulmoner arterin uygun ventriküler çıkışlara yerleştirilmesini içerir. Bu, kapakçığın üzerindeki bu iki arterin bölünmesini, konumlarının değiştirilmesini ve daha sonra tekrar yerlerine dikilmesini gerektirir. Ek olarak, koroner arterlerin ‘eski’ aorttan dikkatlice kesilip ‘yeni’ aorta yeniden implante edilmesi gerekir.

Hedefler

ASO’nun temel amacı normal anatomiyi ve dolayısıyla kalp ve dolaşım sisteminin normal fizyolojisini yeniden sağlamaktır. Bu, TGA vakalarında ölümcül bir kusur olan oksijensiz kanın vücuda ve oksijenli kanın akciğerlere dolaşımı sorununu düzeltir.

Endikasyonlar ve Ameliyat Öncesi Değerlendirme

Endikasyonlar

 • Büyük Arterlerin Transpozisyonu (TGA)
 • TGA ile Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül (DORV)
 • Taussig-Bing Anomalisinin bazı formları

Ameliyat Öncesi Değerlendirme

Kalbin anatomisini ve fonksiyonunu değerlendirmek için ekokardiyografi, kalp kateterizasyonu ve bazen kardiyak MR gibi kapsamlı teşhisler yapılır.

Ameliyat Sonrası Bakım ve Komplikasyonlar

Bakım

Hastalar genellikle ameliyat sonrası yoğun bakıma ihtiyaç duyarlar. İzleme, sürekli EKG’nin kullanılmasını, arteriyel kan basıncı ölçümünü ve kan gazlarının periyodik değerlendirmesini içerir.

Komplikasyonlar

 • Aritmiler
 • Miyokard iskemisi veya enfarktüsü
 • Yeniden bağlanan damarlarda darlık veya tıkanıklık

Uzun Vadeli Prognoz

ASO geçiren çocukların çoğu, ömür boyu kardiyak takip gerektirse de normale yakın bir yaşam sürmeyi bekleyebilirler. Vakaların çoğunda egzersiz kısıtlaması çok az olabilir veya hiç olmayabilir.

Tarih

Arteriyel değişim operasyonu (ASO), kalpten çıkan iki ana arterin değiştirildiği doğuştan bir kalp defekti olan büyük arterlerin (TGA) transpozisyonunu düzelten cerrahi bir prosedürdür. TGA, tedavi edilmezse ölümcül olabilecek ciddi bir durumdur.

ASO ilk kez 1975 yılında Michigan Üniversitesi’nde Dr. William Mustard ve Dr. Art Rashkind tarafından gerçekleştirildi. Ameliyat karmaşık ve riskliydi ama başarılıydı. Baby Fae adında bir kız çocuğu olan hasta, ameliyattan sonra 21 gün yaşadı.

Yeni doğmuş bir bebekte ilk başarılı ASO, 1981 yılında Londra’daki Hammersmith Hastanesi’nde Dr. Frank Yacoub tarafından gerçekleştirildi. James Button adında bir erkek bebek olan hasta, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdü.

ASO, TGA için standart tedavi haline geldi. Karmaşık bir ameliyat ama aynı zamanda oldukça başarılı bir ameliyat. Bugün ASO uygulanan bebeklerin %95’inden fazlası hayatta kalıyor ve normal, sağlıklı yaşamlar sürdürüyor.

 • İlk ASO 1975 yılında Baby Fae isimli bir kız bebeğe yapıldı. Fae bebeği ameliyattan sonra 21 gün yaşadı ve bu o dönem için önemli bir başarıydı.
 • Yeni doğan bebekte ilk başarılı ASO 1981 yılında James Button isimli erkek bebekte yapıldı. James Button uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdü.
 • 1982 yılında Dr. Frank Yacoub, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir çocuk üzerinde ilk ASO’yu gerçekleştirdi. 6 yaşındaki Robert Wood isimli çocuk, ameliyatı atlattı ve normal bir hayat sürmeye devam etti.
 • 1985 yılında ilk ASO bir yetişkin üzerinde yapıldı. Richard Norris adlı 23 yaşındaki hasta, ameliyatı atlattı ve normal bir hayat sürmeye devam etti.
 • İlk ASO 1986 yılında çoklu kalp kusuru olan bir bebeğe uygulandı. Sarah Murray adındaki kız bebek ameliyatı atlattı ve normal bir hayat sürmeye devam etti.
 • ASO sayısız çocuk ve yetişkinin hayatını kurtaran olağanüstü bir ameliyattır. Bu, bunu gerçekleştiren cerrahların becerisinin ve özverisinin bir kanıtıdır.

ASO, bebeklere genellikle yaşamın ilk birkaç gününde uygulanan karmaşık bir ameliyattır. Ameliyat, kalpten çıkan iki ana arter olan aort ve pulmoner arterin değiştirilmesini içerir. Aort, kanı kalpten vücudun geri kalan kısmına taşıyan arterdir ve pulmoner arter, kanı kalpten akciğerlere taşıyan arterdir.

ASO oldukça başarılı bir ameliyattır ama aynı zamanda büyük bir ameliyattır. Ameliyatın kanama, enfeksiyon ve kalp sorunları gibi bazı riskleri vardır. Ancak ameliyatın riskleri, yararlarından daha ağır basmaktadır.

TGA’lı bir çocuğunuz varsa ASO hakkında doktorunuzla konuşun. ASO, TGA’lı bebeklerin çoğu için en iyi tedavi seçeneğidir.

Kaynak:

 1. Jatene AD, Fontes VF, Paulista PP, et al. “Anatomic correction of transposition of the great vessels.” J Thorac Cardiovasc Surg. 1976;72(3):364-370.
 2. Lecompte Y, Zannini L, Hazan E, et al. “Anatomic correction of transposition of the great arteries.” J Thorac Cardiovasc Surg. 1981;82(2):177-181.
 3. Barron DJ, Ramchandani B, Murala J, et al. “Surgery for transposition of the great arteries: a historical perspective.” Cardiol Young. 2009;19(Suppl 2):76-87.
%d