Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Vas efferens, peritübüler kapillerlere doğru devam eden böbrek glomerülünün drene edici arteriyolüne verilen isimdir.

Daha geniş anlamda ve veteriner hekimlikte “vas efferens” terimi genellikle drenaj damarları için, dolayısıyla drenaj damarları veya lenf damarları için de kullanılır (örn. vas lymphaticum efferens).

Fizyoloji

Direnç damarları olarak vasa efferentia, vasa afferentia ile birlikte glomerüler kan akışını düzenler ve böylece

  • glomerüler filtrasyon hızı (GFR) ve
  • renal kan akışı (RBF) ve renal plazma akışı (RPF).

Anjiyotensin II, afferent ve efferent damarlarda belirgin bir vazokonstriksiyon yoluyla renal plazma akışında azalmaya yol açar. Vasküler direnç vas efferenslerde daha belirgin bir şekilde arttıkça, filtrasyon fraksiyonu artar, böylece GFR sabit kalır[1].

Atriyal natriüretik peptid (ANP), vas efferenslerin vazokonstriksiyonu ve vas afferenslerin eş zamanlı vazodilatasyonu yoluyla böbrek kan akışında ve GFR’de artışa yol açar[2].

Facebook Yorumları