Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: göbek arteri,

Umbilikal arter, fetal dolaşımda önemli bir rol oynayan ve fetal kanı göbek kordonundaki plasentaya taşıyan, internal iliak arterin eşleştirilmiş bir dalıdır. (Bkz; Arteria) (Bkz; umbilicalis)

Temel bilgiler

  • Doğumdan sonra, damar sadece proksimal olarak geçirgen (pars patens) kalır ve üstün vezikal arteri ve erkeklerde deferansiyel kanalı açığa çıkarır.
  • Daha büyük distal bölüm (pars occlusa), karın duvarında medial umbilikal plika olarak tanımlanan medial umbilikal ligamanı kapatır.

Klinik

  • Doğum öncesi ultrason muayenesi sırasında umbilikal arterde diyastol sonu ‘ters’ veya ‘sıfır akış’ ölçülürse, fetüs merkezi bir dolaşım sistemindedir.
Facebook Yorumları