Tahmini okuma süresi: 2 dakika

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Sinonim: Toraks iç arteri, internal torasik arter,  Arteria mammaria interna.

 • Göğüs (kafesi) içerisi atardamarı. (bkz: arterya) (bkz: toraks) (bkz: interna).
 • Subklavyen arterin küçük bir dalıdır, diğer dalları göğüs duvarı, diyafram ve memenin interkostal kaslarını besler

İç torasik arter subklavyen arterden dallanır. Göğüs kafesine, sternuma yaklaşık 1 cm yanal olarak kaudal olarak uzanır. Seyirinde, interkostal boşluklara hareket eden ve orada arteria intercostales posteriores ile anastomoz yapan arteriae intercostales anterioresini serbest bırakır. Yaklaşık olarak 6. interkostal boşluk seviyesinde, iki uç dalına, muskulofrenik arter ve üstün epigastrik artere ayrılır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Dalları

 • Arteriae intercostales anteriores
 • Rami mediastinales
 • Rami sternales
 • Arteria pericardiacophrenica
 • Arteria musculophrenica
 • Arteria epigastrica superior
 • Rami thymici
 • Rami bronchiales
 • Rami tracheales
 • Rami perforantes

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

 • Perikardikofrenik arter, iç torasik arterin ilk kısmından kaynaklanır.
 • Arterler arası interkostal boşluklar her bir interkostal boşlukta dallanır ve ilgili interkostal boşlukta geriye doğru çekilir ve oradaki kasları besler.
 • Göğüs kafesinin yaklaşık ortasında, iç torasik arter, diyaframı besleyen muskulofrenik artere ve üstün epigastrik artere (hayvanlarda kraniyal epigastrik arter) ayrılır.
 • Üstün epigastrik arter göğüs duvarını deler ve ardından rektus kılıfında kaudal olarak ilerler.
 • Dış iliak arterden ayrılan alt epigastrik arter ile karın duvarını ve anastomozları besler.

Klinik

İç torasik arter genellikle koroner bypass da dahil olmak üzere otolog vasküler greft olarak kullanılır. Klinik kullanımda genellikle IMA (iç meme arteri), RIMA (sağ iç meme arteri) ve LIMA (sol iç meme arteri) kısaltmaları kullanılır.

Facebook Yorumları