Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Yukarı bağırsak askısı atardamarı. (bkz: arteria) (bkz: mesenterica ) (bkz: superior)
 • Aorta abdominalis bir dalıdır.
 • Truncus coeliacus an dolaysız olarak ayrılır. Bu damar aorta abdominalis dan dolaysız ayrılan ikinci damardır. truncus coeliacus ise ilkidir.

Süperior mezenterik arter, çölyak trunkusun çıkışından hemen sonra abdominal aortanın bir dalıdır. Bu da süperior mezenterik arteri çölyak trunkustan sonra abdominal aortanın 2. eşleşmemiş dalı yapar.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

İçindekiler

Seyir

Süperior mezenterik arter yaklaşık birinci lomber vertebra (L1) seviyesinde aortadan çıkar ve pankreasın boyun kısmının ve splenik venin (Vena splenica) arkasından geçerek anteriora ve inferiora doğru ilerler. Süperior mezenterik arter ile aort arasında aşağıdaki yapılar bulunur:

 • Vena renalis sinistra (sol böbrek toplardamarı).
 • Pars horizontalis duodeni
 • Pankreasın processus uncinatus’u
 • Süperior mezenterik artere aynı adı taşıyan süperior mezenterik ven eşlik eder.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Dalları

Pankreas boynunu geçtikten sonra, superior mezenterik arter birkaç dala ayrılır:

 • İnferior pankreatikoduodenal arter: Anteriorda ve posteriorda inferior pankreatikoduodenal arter olmak üzere iki dal verir. Süperior pankreatikoduodenal arter dalları ile anastomoz yaparak duodenum ve pankreas başında vasküler bir halka oluşturur.
 • Jejunal ve ileal arterler: İleum ve jejunuma dallar verir.
 • Arteria colica media: Sağ ve sol dallara ayrılır ve transvers kolonda proksimalde dekstra kolik arterden gelen dallarla ve distalde sinistra kolik arterden (inferior mezenterik arter) gelen dallarla anastomoz yapan vasküler arkadlar oluşturur (Riolan ve Drummond anastomozu).
 • Dekstra kolik arter: Çıkan kolonda vasküler arkuslar oluşturur ve proksimalde ileokolik arter ve distalde median kolik arter ile anastomoz yapar.
 • İleokolik arter: İleumun distal kısımlarına ve proksimal çıkan kolona gider ve daha sonra çekum ve vermiform apendikse giden ön çekal arter, arka çekal arter ve apendiküler artere ayrılır. Apendiküler arter posterior çekal arterden de çıkabilir. Anterior çekal arter genellikle plica caecalis vascularis içinde seyreder.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Fonksiyon

Süperior mezenterik arter aşağıdakileri besler

 • duodenum ve pankreas
 • ince bağırsağın geri kalanı (jejunum, ileum)
 • çekum ve vermiform apendiks
 • çıkan kolon
 • transvers kolon (proksimal 2/3)

Klinik

Süperior mezenterik arter, mezenterik arter stenozundan etkilenebilir. Ayrıca, superior mezenterik arter ile abdominal aort arasındaki sol renal ven sıkışarak fındıkkıran fenomenine yol açabilir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Facebook Yorumları