Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Üst çene atardamarıdır. (Bkz; Arteria) (Bkz; Maxillaris)

 • Maksiller arter, dış karotis arterin terminal dallarından biridir.
 • Yüzün derin yumuşak dokularının büyük bir bölümünü besler.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Anatomi

Seyir

Maksiller arter, collum mandibulae (mandibular boyun) seviyesinde ramus mandibulae’nin medialinde retromandibular fossadan (parotis fossası) çıkar. Başlangıçta collum ve ligamentum sphenomandibulare arasında parotis bezi içine gömülü olarak rostral olarak ilerler. İnfratemporal fossada lateral pterygoid kası sıyırarak pterygopalatin fossaya girer ve burada pterygopalatin ganglion ile yakın bir topografik ilişkiye sahiptir.

Dallar

Seyrine göre maksiller arter anatomik olarak 3 dala ayrılır.

Pars retromandibularis

Maksiller dalların posterior, retromandibular grubu ilk bölüm olan pars retromandibularis’ten (ayrıca: pars mandibularis) kaynaklanır. Temporomandibular eklemi, orta kulağı, alt çeneyi ve dura materi beslerler.

 • Arteria auricularis profunda
 • Anterior timpanik arter
 • İnferior alveolar arter
 • Arteria meningea media
 • Arteria meningea accessoria

Pars pterygoidea

İkinci segment, pars pterygoidea, infratemporal fossada, lateral pterygoid kasın önünde veya arkasında uzanır. Maksiller dalların orta, intermusküler grubu buradan kaynaklanır. Masseter kaslarını ve yanağı besler.

 • Masseterik arter
 • Arteriae temporales profundae anterior et posterior
 • Rami pterygoidei
 • Bukkal arter

Pars pterygopalatina

Anterior pterigopalatin grup, pterigopalatin fossanın üçüncü bölümü olan pars pterigopalatinadan çıkar. Üst çenenin dişlerini, damağı ve burun boşluğunu besler.
.

 • Superior posterior alveolar arter
 • İnfraorbital arter
 • İnen palatin arter
 • Arteria canalis pterygoidei
 • Sfenopalatin arter

İşlev

Maksiller arter, derin yüz yumuşak dokuları için en önemli arterdir.

 • Anımsatıcı

Pars retromandibularis dalları için MALTA:

 • A. meningea media
 • A. alveolaris inferior
 • Anterior timpanik arter
 • A. auricularis profunda

Klinik

Maksiller arter (Arteria maxillaris) ile ilgili klinik özellikler ve komplikasyonlar, yüzün çeşitli yapılarına kan sağlamadaki kritik rolü nedeniyle karmaşık olabilir. Aşağıda ilgili klinik durumlardan bazıları yer almaktadır:

Maksiller Arter Yaralanması: Bu, çene kemiği veya maksilla kırığı gibi bir travma nedeniyle meydana gelebilir. Arter yırtılırsa, ciddi kanamaya yol açabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir1.

Karotis-Kavernöz Fistül: Bu, kavernöz sinüs ile karotis arter sistemi arasında maksiller arteri de içerebilen anormal bir iletişimdir. Proptozis (şişkin gözler), kemozis (konjonktivanın şişmesi) ve görme azalması gibi semptomlara yol açabilir2.

Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Prosedürler: Maksiller arter, anatomik yakınlığı nedeniyle çeşitli oral cerrahi prosedürler sırasında potansiyel olarak dahil olabilir veya risk altında olabilir. Örneğin, sagittal split osteotomi (bir tür çene cerrahisi) sırasında maksiller arterin dikkatle korunması gerekir3.

Temporomandibular Eklem Artroskopisi: Temporomandibular eklemin (TME) artroskopisi sırasında maksiller arterin yaralanması da dahil olmak üzere arteriyel yaralanma için potansiyel riskler vardır, ancak bu son derece nadirdir 4.

Kaynak:

 1. Zachariades, N., Mezitis, M., Mourouzis, C., Papadakis, D., & Spanou, A. (2006). Fractures of the mandibular condyle: a review of 466 cases. Literature review, reflections on treatment and proposals. Journal of cranio-maxillo-facial surgery, 34(7), 421–432.
 2. Barrow, D. L., Spector, R. H., Braun, I. F., Landman, J. A., Tindall, S. C., & Tindall, G. T. (1985). Classification and treatment of spontaneous carotid-cavernous sinus fistulas. Journal of neurosurgery, 62(2), 248–256.
 3. Madsen, M. J., McDaniel, C. A., & Haug, R. H. (2008). The vascular considerations in osteotomies of the mandibular ramus: a cadaveric study. Journal of oral and maxillofacial surgery, 66(6), 1302–1304.
 4. Hunsuck, E. E. (1989). A modified intraoral sagittal splitting technic for correction of mandibular prognathism. Journal of oral surgery, 27(4), 250–253.
Facebook Yorumları