Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Üst çene atardamarıdır. (Bkz; Arteria) (Bkz; Maxillaris)

 • Maksiller arter, dış karotis arterin terminal dallarından biridir.
 • Yüzün derin yumuşak dokularının büyük bir bölümünü besler.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Anatomi

Seyir

Maksiller arter, collum mandibulae (mandibular boyun) seviyesinde ramus mandibulae’nin medialinde retromandibular fossadan (parotis fossası) çıkar. Başlangıçta collum ve ligamentum sphenomandibulare arasında parotis bezi içine gömülü olarak rostral olarak ilerler. İnfratemporal fossada lateral pterygoid kası sıyırarak pterygopalatin fossaya girer ve burada pterygopalatin ganglion ile yakın bir topografik ilişkiye sahiptir.

Dallar

Seyrine göre maksiller arter anatomik olarak 3 dala ayrılır.

Pars retromandibularis

Maksiller dalların posterior, retromandibular grubu ilk bölüm olan pars retromandibularis’ten (ayrıca: pars mandibularis) kaynaklanır. Temporomandibular eklemi, orta kulağı, alt çeneyi ve dura materi beslerler.

 • Arteria auricularis profunda
 • Anterior timpanik arter
 • İnferior alveolar arter
 • Arteria meningea media
 • Arteria meningea accessoria

Pars pterygoidea

İkinci segment, pars pterygoidea, infratemporal fossada, lateral pterygoid kasın önünde veya arkasında uzanır. Maksiller dalların orta, intermusküler grubu buradan kaynaklanır. Masseter kaslarını ve yanağı besler.

 • Masseterik arter
 • Arteriae temporales profundae anterior et posterior
 • Rami pterygoidei
 • Bukkal arter

Pars pterygopalatina

Anterior pterigopalatin grup, pterigopalatin fossanın üçüncü bölümü olan pars pterigopalatinadan çıkar. Üst çenenin dişlerini, damağı ve burun boşluğunu besler.
.

 • Superior posterior alveolar arter
 • İnfraorbital arter
 • İnen palatin arter
 • Arteria canalis pterygoidei
 • Sfenopalatin arter

İşlev

Maksiller arter, derin yüz yumuşak dokuları için en önemli arterdir.

 • Anımsatıcı

Pars retromandibularis dalları için MALTA:

 • A. meningea media
 • A. alveolaris inferior
 • Anterior timpanik arter
 • A. auricularis profunda

Facebook Yorumları