Tahmini okuma süresi: 2 dakika

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Fasiyal arter, dış karotid arterin oldukça kıvrımlı bir dalıdır. (Bkz; Arteria) (Bkz; facialis)

Anatomi

Fasiyal arter, trigonum caroticum’daki lingual arterin çıkışının biraz üzerinde dış karotid arterden kaynaklanır. Çıkan mandibular ramusun medialinde, kraniyal ve rostral olarak oblik olarak uzanır, digastrik ve stilohyoid kasların altından geçer.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

İlerledikçe, submandibular bezin (mandibular bez) arka yüzeyindeki bir çöküntüden geçer ve daha sonra mandibula gövdesini geride bırakarak masseter kasının anteroinferior sınırı boyunca yukarı doğru döner. Yanağa ulaştığında, ağız köşesine doğru bukkal boşlukta enine ileri hareket eder ve daha sonra burnun lateraline doğru yükselir. Gözün medial köşesinde açısal arter olarak biter.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Dallar

Servikal Dallar

  • Arteria palatina ascendens
  • Ramus tonsillaris
  • Rami glandulares
  • Arteria submentalis
  • Rami musculares

Yüz dalları

  • Arteria labialis inferior
  • Arteria labialis superior
  • Arteria nasalis lateralis
  • Arteria angularis
  • Rami musculares
Facebook Yorumları