Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Apendiküler arter, bağırsağın vermiform uzantının (apendiks vermiformis) arteriyel kanla besleyen ileocolica arterin vasküler bir dalıdır. (Bkz; Arteria) (Bkz; appendicularis)

İçindekiler

Anatomik

Seyir

Apendiküler arter, Bauhin valfinin (ileoçekal valf) olduğu seviyeden çıkar. Oradan kaudal olarak iner ve apendiksin mezenterine (mezoappendix) girer, serbest kenarı boyunca uzak ucuna çekilir ve çok sayıda küçük dal verir.

Klinik

Apendiküler arter ile apendiksin tabanı arasındaki küçük mesafe, operasyonlar için önemlidir. Apendiksin diseksiyon ve açığa çıkması sırasında, yanlışlıkla artere zarar vermemek ve karın içi kanamaya neden olmamak için dikkatli olunmalıdır.

Facebook Yorumları