Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: arche, -arş.

Ana Hint-Avrupa dilindeki *h₂ergʰ- ‎(“başlamak, hükmetmek, emir vermek) kelimesi Antik Yunancada ἄρχω ‎(árkhō, başlarım) diye ifade edilmiştir. Bu fillimsiden ἀρχή (arkhḗ) ismi türemiştir. Antik Yunancadaki anlamları:

  • Başlıyor, köken,
  • Egemenlik, hakimiyet, otorite.
Facebook Yorumları