Tahmini okuma süresi: 4 dakika

“Arak” kelimesi Arapça “ter” veya “damıtılmış su” anlamına gelen “araq” (عرق) kelimesinden türetilmiştir. Benzer şekilde “rakı” da aynı Arapça kökten türemiştir ancak Türkiye’de daha yerel bir isme bürünmüştür.

Tarih ve Farklılıklar:

Arak:

Menşei: Arak, ağırlıklı olarak Lübnan, Suriye, Ürdün ve Filistin gibi ülkeleri kapsayan Levant bölgesinde tüketilen geleneksel damıtılmış alkollü bir içecektir.
Üretim: Arak üzümden üretilir ve genellikle üç kez damıtılır. Berrak sıvı daha sonra anasonla karıştırılarak arak’a kendine özgü lezzetini verir. Üçüncü damıtma sırasında sıvıya anason tohumları eklenir ve bu da ona meyanköküne benzer bir tat verir.
Tüketimi: Yaygın olarak su ile karıştırılarak buzla servis edilir. Su eklendiğinde berrak sıvı, anasondan elde edilen yağlar nedeniyle süt beyazı bir renk alır.
Kültürel Önemi: Arak, özellikle kırsal kesimlerde büyük ziyafetler ve toplantılar sırasında sıklıkla tüketilir ve geleneksel olarak mezeler (küçük yemekler/mezeler) eşliğinde tüketilir.

Rakı:

Menşei: Rakı, Türkiye ve Balkanlar’da popüler bir damıtılmış alkollü içecektir.
Yapılışı: Rakı da arak gibi üzümden üretilip anasonla tatlandırılıyor. Bölgeye ve belirli üreticiye bağlı olarak üretim sürecinde ve lezzet profilinde küçük farklılıklar olabilir.
Tüketim: Rakı genellikle soğuk su ile karıştırılarak, deniz ürünleri ve ızgara etler başta olmak üzere çeşitli yemeklerin yanında tüketilir. Arak gibi su eklendiğinde süt beyazına döner.
Kültürel Önemi: Türkiye’de rakıya genellikle “aslan sütü” denir. Ülkenin yemek kültüründe derin kökleri vardır ve genellikle içecek odaklı özel bir yemek türü olan “rakı sofrası” sırasında tercih edilen içkidir.

Sağlığa Etkileri ve Toksikoloji

Arak ve Rakı gibi alkollü içeceklerin sağlığa etkileri ve toksikolojileri tartışılırken konuya dengeli bir şekilde yaklaşmak önemlidir. Herhangi bir alkollü içeceğin ölçülü olarak tüketilmesinin sağlık üzerinde belirli etkileri olabilirken, aşırı veya kronik tüketimi önemli sağlık riskleri oluşturur.

Orta Tüketim:

 • Sosyal ve Rahatlama Faydaları: Alkol sosyal bir rahatlama görevi görebilir ve bazı sosyal durumlarda kaygıyı azaltabilir. Rahatlama hissine yol açabilen merkezi sinir sistemi depresanıdır.
 • Sindirime Yardımcı: Bazıları Arak ve Rakı gibi içkilerin yemekten sonra az miktarda tüketildiğinde sindirime yardımcı olabileceğine inanıyor.
 • Ancak “ılımlı tüketim” fikrinin bireyler ve kültürler arasında farklılık gösterdiğini unutmamak gerekir. Birine göre orta sayılabilecek bir miktar, bir başkasına göre aşırı olabilir.

Aşırı veya Kronik Tüketim:

 • Karaciğer Hasarı: Kronik alkol tüketiminin en iyi belgelenmiş etkilerinden biri, yağlı karaciğer, alkolik hepatit, fibroz ve siroz olarak kendini gösterebilen karaciğer hasarıdır.
 • Nörolojik Etkiler: Kronik alkol kullanımı, hafıza sorunlarından Wernicke-Korsakoff sendromu gibi daha ciddi durumlara kadar çeşitli nörolojik sorunlara yol açabilir.
 • Ruh Sağlığı Sorunları: Alkolün kötüye kullanılması, depresyon ve anksiyete gibi zihinsel sağlık sorunlarını şiddetlendirebilir.
 • Kanser Riski: Aşırı alkol tüketiminin ağız, yemek borusu, boğaz, karaciğer ve meme dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerinin riskini artırabildiğini gösteren kanıtlar vardır.
 • Bağımlılık ve Bağımlılık: Düzenli olarak aşırı içki içmek zamanla alkole fiziksel ve psikolojik bağımlılığa yol açabilir.

Arak ve Rakı’ya özel:

 • Metanol Kirliliği: Arak’ın özellikle düzenlenmeyen ortamlarda üretildiğinde önemli risklerinden biri metanol kirliliğidir. Metanol, tüketildiğinde körlüğe veya ölüme neden olabilecek toksik bir alkol şeklidir.
 • Akşamdan Kalma: Hem Arak’ta hem de Rakı’da bulunan anason içeriğinden dolayı, bazı insanlar bu alkollü içeceklerin diğer alkollü içeceklere göre daha şiddetli akşamdan kalmalığa neden olabileceğine inanmaktadır. Ancak bu bir anekdottur.

Tarih

Genellikle “aslan sütü” olarak anılan rak, şeffaf, anason aromalı damıtılmış alkollü bir içecektir. Tarihi Orta Doğu kültürüne derinden dayanmaktadır ve Levant’taki ülkelerde belirgin bir şekilde tüketilmektedir.

Antik Kökler:

 • Damıtma sanatı çok eski bir sanattır ve temel damıtma tekniklerinin MÖ 2000 civarında Mezopotamya’da (günümüz Irak’ı) kullanıldığını gösteren kanıtlar vardır. Helenistik Yunanistan’dan gelen simya yazıları da damıtma süreçlerine işaret ediyor, ancak kesin kökenler gizemini koruyor.
 • Damıtma sanatı, İslami Altın Çağ biliminin yükselişiyle birlikte, Al-Razi ve İbnü’l-Haytham gibi Arap ve Fars bilim adamlarının alana önemli katkılarda bulunmasıyla yayıldı.

İslam’ın Altın Çağı’nda damıtma yöntemleri daha karmaşık hale geldikçe damıtılmış içkiler popüler olmaya başladı. Arak, kendine özgü anason aromasıyla özellikle Levant bölgesinin favorisi haline geldi.

14. yüzyıla gelindiğinde arak, özellikle günümüz Lübnan, Suriye, Ürdün ve Filistin’de kendine bir yer edinmişti.

Sömürge Etkisi:

15. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında Avrupalı sömürgeci güçlerin yerel içki içme alışkanlıklarını etkilediği görüldü. Örneğin Fransızlar, Lübnan’daki mandaları sırasında, yerel arak üretimini etkilemiş olabilecek kendi anason içkilerini tanıttılar.

Günümüz Arak’ı:

Bugün arak, yemeklerde, özellikle pazar öğle yemeklerinde ve kutlamalarda tüketilen bir gelenek içeceği olmaya devam ediyor.
Her ülkenin kendi önemli markalarına sahip olduğu birçok önemli marka ortaya çıktı. Örneğin Lübnan’da “Chateau Musar Arack” gibi markalar bulunurken, Ürdün’de ünlü “Hussein Effendi Arak” markası bulunmaktadır.

Zanaat ve Endüstriyel Üretim:

Arak’ın tarihsel olarak zanaatkarlığa dayanan üretimi, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında, daha ticarileştirilmiş, büyük ölçekli üretim tekniklerine doğru bir değişim gördü.
Endüstriyel büyümeye rağmen, Levant bölgesindeki pek çok aile hâlâ asırlık geleneklere bağlı kalarak ve sırlarını nesillere aktararak araklarını yapıyor.

Tarih

Arak ve rakının tam tarihi iyi belgelenmemiştir, ancak yüzyıllardır var olduklarına inanılmaktadır. Bilinen en eski arak sözü MS 10. yüzyıla ait Arapça bir metinde geçmektedir. “Arak” kelimesi Arapça “ter” anlamına gelen “عرق” (ʿaraq) kelimesinden türetilmiştir. Bunun nedeni, araktaki anason aromasının anason bitkisinden elde edilen uçucu yağların damıtılmasından kaynaklanmasıdır.

Rakının Türkiye’de ortaya çıktığına inanılmaktadır. Türkçe bir metinde rakıdan ilk kez 16. yüzyılda bahsedilmektedir. “Rakı” kelimesi, aynı zamanda “ter” anlamına gelen Türkçe “rakı” kelimesinden türetilmiştir.

Arak ve rakı, fermente edilmiş üzüm suyu veya diğer meyvelerin damıtılmasıyla elde edilir. Damıtılan ürün daha sonra anason ile tatlandırılır. Arak tipik olarak rakıdan daha yüksek bir alkol içeriğinde, tipik olarak %40-60 ABV’de şişelenirken, rakı tipik olarak %40-50 ABV’de şişelenir.

Arak ve rakı tipik olarak soğuk servis edilir ve genellikle meze veya küçük yemek tabaklarıyla birlikte tüketilir. Özellikle Orta Doğu mutfağında yemek pişirmede de kullanılırlar.

İşte arak ve rakı arasındaki bazı temel benzerlikler ve farklılıklar:

Benzerlikler:

 • Her ikisi de anason aromalı damıtılmış içkilerdir.
 • Her ikisinin de Orta Doğu’da ortaya çıktığına inanılmaktadır.
 • Her ikisi de bu bölgedeki birçok ülkenin yanı sıra Yunanistan ve Türkiye’de popülerdir.
 • Her ikisi de tipik olarak yüksek alkol içeriğiyle şişelenir.

Farklılıklar:

 • Arak tipik olarak rakıdan daha yüksek alkol içeriğiyle şişelenir.
 • Arak tipik olarak üzüm suyundan yapılırken rakı diğer meyvelerden de yapılabilir.
 • Arak tipik olarak soğuk servis edilirken, rakı oda sıcaklığında veya soğutulmuş olarak servis edilebilir.

Kaynak:

 1. McGee, H. (2004). On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen. Scribner.
 2. Perry, C. (2013). A sip of the ‘Lion’s Milk’. Los Angeles Times.
 3. McGovern, P. E., Zhang, J., Tang, J., Zhang, Z., Hall, G. R., Moreau, R. A., … & Wang, C. (2004). Fermented beverages of pre-and proto-historic China. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(51), 17593-17598.
 4. Forbes, R. J. (1970). A short history of the art of distillation: from the beginnings up to the death of Cellier Blumenthal. Brill Archive.
 5. Rehm, J., Baliunas, D., Borges, G. L. G., Graham, K., Irving, H., Kehoe, T., … & Taylor, B. (2010). The relation between different dimensions of alcohol consumption and burden of disease: an overview. Addiction, 105(5), 817-843.
 6. World Health Organization. (2018). Global status report on alcohol and health 2018. World Health Organization.
Facebook Yorumları