Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Antik Yunancadaki ἀπό (apó, “uzağa”) + τίθημι (títhēmi, “koymak”)= kelimenin tam anlamıyla ‘nesnelerin kaldırıldığı bir yer’ —-> ἀποθήκη (apothḗkē, “bir depo”) —> Latincede apotheca (“Depo, ambar”)

Facebook Yorumları