Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Apophysis, Apophyse.

Ana Hint-Avrupa dilindeki *bheu- (yaratmak, büyütmek) kelimesinden türeyen Antik Yunancadaki ἀπό + φύειν (doğurmak) iki hecenin birleşmesi sonucu oluşan απόφυσις (Dallanma, filizlenme) ‘dan türemiştir. Anlamları:

  • Bir organizmadaki doğal çıkıntı, şişkinlik veya genişlemedir.
  • Toplardamarın dalları.
Facebook Yorumları