Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Aort koarktasyonu, isthmus aort bölgesinde aort lümeninin daralmasıdır. (Bkz; Aortik) (Bkz; isthmus) (Bkz; stenoz)
 • Aort kemerinden fetal duktus arteriozus Botalli‘nin ağzı bölgesinde inen aorta geçişte meydana gelir. Bu malformasyonun preduktal ve postduktal formu arasında bir ayrım yapılır.
 • Aort koarktasyonu, aortun bir kısmının normalden daha dar olduğu bir doğum kusurudur.
 • Daralma yeterince şiddetliyse ve teşhis edilmezse, bebek ciddi sorunlar yaşayabilir ve doğumdan kısa bir süre sonra ameliyat veya diğer prosedürlere ihtiyaç duyabilir.

Koarktasyon ile ne kadar yaşayabilirsiniz?

Aort koarktasyonu olan bireyler, ortalama 35 yıllık yaşam beklentisi ile tarihsel olarak kötü uzun vadeli sonuçlara sahip olmuştur. Doğal geçmiş çalışmaları, bireylerin %90’ının 50 yaşından önce öldüğünü göstermiştir.

Belirtiler

Aort problemlerinin belirtileri nelerdir?

Torasik aort anevrizmasının yırtıldığını veya disekte olduğunu gösteren belirti ve semptomlar şunlardır: Sırtın üst kısmında aşağıya doğru yayılan keskin, ani ağrı. Göğüste, çenede, boyunda veya kollarda ağrı. Nefes almada güçlük.

Semptomlar

 • Sırt ağrısı.
 • Öksürük.
 • Zayıf, cızırtılı ses (ses kısıklığı)
 • Nefes darlığı.
 • Göğüste hassasiyet veya ağrı.

Aort koarktasyonunun temel belirtisi nedir?

Bebeklikten sonra aort koarktasyonu belirtileri genellikle şunları içerir:

 1. Göğüs ağrısı.
 2. Baş ağrısı.
 3. Yüksek kan basıncı

Hangi klinik bulgu aort koarktasyonu için tipiktir?

Arteriyel nabız. Üst ve alt ekstremite arteriyel nabızlarında ve kan basınçlarında anormal farklılıklar aort koarktasyonunun klinik özellikleridir.

Aort koarktasyonunun kan basıncı tablosu nasıldır?

Fiziksel bulgular: Aort koarktasyonunun ayırt edici özellikleri bacak nabızlarının olmaması ve kollar ile bacaklar arasındaki kan basıncı farkıdır (kollarda yüksek kan basıncı ve bacaklarda düşük ila normal kan basıncı).

Neden

Aort koarktasyonuna ne sebep olur?

Aort koarktasyonunun kesin nedeni bilinmemektedir. Doğumdan önce aortun gelişimindeki anormalliklerden kaynaklanır. Aort koarktasyonu, Turner sendromu gibi belirli genetik bozukluklara sahip kişilerde daha yaygındır.

Teşhis

Aort koarktasyonu genellikle ne zaman teşhis edilir?

Aort koarktasyonu genellikle bebek doğduktan sonra teşhis edilir. Kusurun yaşamın ne kadar erken döneminde teşhis edileceği genellikle semptomların ne kadar hafif veya şiddetli olduğuna bağlıdır. Yaşamın ilk birkaç gününde nabız oksimetresi kullanılarak yapılan yenidoğan taraması aort koarktasyonunu tespit edebilir veya etmeyebilir.

Aort koarktasyonu olan bir çocukta beklenen değerlendirme bulgusu nedir?

Anormal kan basıncı genellikle COA’nın ilk belirtisidir. Fiziksel muayene sırasında doktor, koarktasyonu olan bir çocuğun kollarındaki kan basıncının bacaklarındakinden daha yüksek olduğunu tespit edebilir. Doktor ayrıca bir kalp üfürümü duyabilir veya kasıktaki nabzın zayıf veya zor hissedildiğini fark edebilir.

Koarktasyon doğumdan önce tespit edilebilir mi?

Aort koarktasyonundan rutin prenatal ultrason sırasında veya fetal ekokardiyogram (fetal kardiyolog tarafından yapılan fetal kalbin odaklanmış ultrasonu) sonrasında şüphelenilebilir.

Tedavi

Mekanik bir tıkanıklık olduğu için aort koarktasyonunu tedavi etmek için özel bir ilaç kullanılmamaktadır. Yenidoğanda, eşlik eden konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi, duktus arteriosusun açıklığını korumak için prostaglandin E1 içerebilir

Aort koarktasyonu nasıl tedavi edilebilir?

Koarktasyon nasıl düzeltilir?

Koarktasyonu onarmak için birkaç cerrahi teknik vardır. En yaygın onarım, iki ucun birbirine anastomozu (yeniden bağlanması) ile daralmış alanın rezeksiyonunu (çıkarılmasını) içerir. Bazen daha uzun bir daralma parçası varsa rezeksiyon (çıkarma) kemere doğru uzatılmalıdır.

COA Nasıl Tedavi Edilir?

Aort koarktasyonu ameliyat veya diğer prosedürlerle onarılabilir. Bir koarktasyonu düzeltmenin en yaygın yollarından biri dar bölümü çıkarmak ve aortun iki ucunu yeniden bağlamaktır. Bazı durumlarda doktorlar balon dilatasyonu (balon anjiyoplasti olarak da adlandırılır) yapabilirler.

Aort koarktasyonunda neden prostaglandin verilir?

Prostaglandinler, aort koarktasyonunda duktal açıklığı korumak ve cerrahi müdahale yapılana kadar sistemik perfüzyonu korumak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Facebook Yorumları