Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

epilepsi tedavisinde kullanılan ilaç. (bkz: anti-epileptic)

Beyindeki anormal elektriksel aktiviteyi kontrol ederek nöbetleri veya konvülsiyonları önlemek veya tedavi etmek için kullanılan bir ilaç türü. Antiepileptikler epilepsi ve diğer nöbet bozukluklarını tedavi etmek için kullanılır.

Antiepileptik ilacın başka bir adı nedir?

Antikonvülzanlar (antiepileptik ilaçlar veya son zamanlarda antiseizure ilaçlar olarak da bilinir) epileptik nöbetlerin tedavisinde kullanılan çeşitli farmakolojik ajanlar grubudur.

Hangi ilaçlar antiepileptik ilaçlardır?

Anti-Epileptik İlaçların (AED’ler) Listesi

En iyi antiepileptik ilaç hangisidir?

Aşağıda en yaygın 8 tanesi verilmiştir.

  1. Lamotrigine (Lamictal) Lamotrigine (Lamictal) hem fokal başlangıçlı hem de jeneralize nöbetler için kullanılabilir. …
  2. Levetirasetam (Keppra, Spritam) …
  3. Fenitoin (Dilantin) …
  4. Zonisamid (Zonegran) …
  5. Karbamazepin (Tegretol) …
  6. Okskarbazepin (Trileptal) …
  7. Valproik asit türevleri. …
  8. Topiramat (Topamax)

Facebook Yorumları