Sinonim: ankylosis, ankylose, anchylosis, ankýlos, ankyl-, ankylo-, ankil-, ankilo-.

  • Antik Yunancadaki ἀγκύλος (ankúlos, “bükük, eğri) kelimesinden sırasıyla türeyen  ἀγκυλόειν ‎(ankulóein, “eğriltmek, bükmek”) ve ἀγκύλωσις ‎(ankúlōsis, eklemin sertleşmesi) kelimelerinden türemiştir.
  • Eklem sertleşmesine denir. (Bkz; Ankil-oz)

    Kaynak: http://www.doctortipster.com/wp-content/uploads/2011/05/as.jpg

%d