Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Antik Yunancadaki ἀνα (ana-, “Kadar, iyice”) + σάρξ (sárx, “Et, vücut”) —> ὕδρωψ ἀνὰ σάρκα (húdrōps anà sárka, tam olarak “Et boyunca damlayan”)

Anasarka terimi, pozisyona bağlı olarak deri altı dokuda (örneğin sırtta veya yüzde) kendini gösteren büyük bir genel ödemi tanımlar.

Facebook Yorumları