Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Yunancada ἀν (an-olumsuzluk ön eki) +‎ ἀλγέω (algéō“bedensel acıyı hisset, acı çek) +‎ -τος (-tos, sıffat yapan son ek) →  ἀνάλγητος (análgētos) →  ἀναλγησία (analgēsía“hissetme isteği, duyarsızlık) → 1706’da Latincede analgesia ‘ağrısızlık, dokunsal duyu korunmuş olsa da bir kısımda acı hissetme yetersizliği,’ 

Analjezinin, ağrı hissinin iptali veya bastırılması anlamına geldiği anlaşılmaktadır. Analjezik ise; bu süreç ile ilgili olanı ifade eder.

 analgesia (“ağrı yokluğu”) +‎ ic —>analjezik sıfatı ise; farmakolojide aspirin gibi, özellikle başka bir duyu kaybına neden olmadan ağrıyı azaltan herhangi bir ilaç.

“Basit analjezik” terimi genellikle opioid veya NSAİİ olmayan, ağrıyı hafifletmek için tasarlanmış daha az güçlü, daha güvenli ilaçları tanımlamak için kullanılır. Şu anda, bu kategori öncelikle parasetamol olarak da bilinen asetaminofeni içermektedir.

Çeşitleri

Genellikle ağrı kesici olarak bilinen analjezikler üç ana kategoriye ayrılır:

 • Nonopioid İlaçlar: Bunlar arasında ibuprofen gibi nonsteroid antienflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) ve parasetamol olarak da bilinen asetaminofen bulunur. Genellikle hafif ve orta dereceli ağrılar için kullanılırlar.
 • Opioid İlaçlar: Bunlar orta ila şiddetli ağrılar için kullanılan daha güçlü ağrı kesicilerdir. Örnekler arasında morfin, fentanil ve oksikodon bulunur.
 • Koanaljezik İlaçlar: Yardımcı analjezikler veya eksipiyanlar olarak da bilinen bu ilaçlar öncelikle nonopioid ve opioid ilaçların etkisini artırmak, yan etkileri yönetmek ve opioidlerin etkili bir şekilde ele almadığı semptomları tedavi etmek için kullanılır.

En İyi Analjezik:

Analjezik seçimi ağrının türüne ve şiddetine bağlıdır. Baş ağrısı, cilt yaralanmaları veya kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları gibi hafif ila orta dereceli ağrılar için asetaminofen genellikle ilk basamak tedavidir. Ancak iltihaplanmaya bağlı ağrılar için ibuprofen gibi NSAİİ’ler daha etkili olabilir. İlk ağrı tedavisi başarısız olursa, farklı bir ağrı kesici kullanılabilir.

Operatif hastalar

 • Alerjilere dikkat edin !! Buscopan/Novalgin (Hypszin/Metamizole) 3xgün ve PPI İnfüzyonları
 • Maksimum günlük Metamizol dozu 6 g
 • Parasetamol 3xgünde maksimum günlük doz 4 g
 • Yukarıdakiler yeterli analjezi sağlamazsa, piritramid
 • Postoperatif Buscopan kesilmelidir, çünkü bağırsak felcini arttırır!!

Kaynak:

 1. Fields, H. (2018). The doctor’s guide to chronic pain. Iffie Okoronkwo, MD.
 2. O’Connell, N. E., Wand, B. M., & McAuley, J. (2011). Interventions for treating pain and disability in adults with complex regional pain syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews, (4).
 3. Mahadevan, S. V., & Strehlow, M. C. (Eds.). (2018). An Introduction to Clinical Emergency Medicine. Cambridge University Press.
Facebook Yorumları