Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Bursa omentalis, periton boşluğunun (cavitas peritonealis) bir girintisidir (boşluk şeklindeki yer değiştirme alanı).

Anatomi

Omental bursa, küçük omentum ve midenin dorsalinde yer alır. Aort ve alt vena kava, omental bursanın arka yüzeyi boyunca uzanır. Pankreas altta yumru omentali olarak görünür. Omental bursanın solunda dalak, sağında ise karaciğer tarafından sınırlanmıştır.

Sınırlamalar

 • Ön: karaciğerin kuadrat lobu, omentum küçük, mide, gastrokolik bağ
 • Yanal: gastrosplenik bağ, dalak, frenikosplenik bağ
 • Arka: sol böbrek ve adrenal bez, pankreas
 • Alt: büyük omentum
 • üstün: karaciğer

Cepler (girintiler)

Bursa 3 cep veya çıkıntı oluşturur:

 • Üstün girinti: Bursanın kafatası çıkıntısı, burada omental bursa, alt vena kava ile yemek borusu arasında kayar. Burada diyaframın pars lumbalisi ile doğrudan bir ilişkisi vardır.
 • Alt girinti: Bursanın kaudal cebi, mide ile enine kolon arasında yer alır. Burada omental bursa, transvers mezokolona kaudal olarak uzanır. Alt girintinin ön sınırı gastrokolik ligaman tarafından oluşturulur.
 • Dalak girintisi: bursanın sol tarafında dalağa kadar uzanan çıkıntı. Ligamentum gastrosplenicum ve ligamentum splenorenale ile sınırlanmıştır.

Kıvrımlar (parça)

 • Plika gastropankreatik: Midenin kardiyasından pankreasa doğru uzanan sol gastrik arter, omental bursada medyan düzlemde bir kat oluşturur. Bu plica gastropancreatica, bursa’yı sağ ön odası olan vestibulum bursae omentalis’ten ayırır.
 • Plica hepatopancreatica: Bursanın arka duvarındaki bu kıvrım, ana hepatik arter tarafından kaldırılır.

Epiploik foramen

Omental bursaya tek doğal giriş, omental foramen olarak da bilinen epiploik foramen (Winslowi) yoluyladır. Foramenlerin sınırları:

 • Dorsal: birincil periton (alt vena kavanın önünde)
 • Ventral: hepatoduodenal bağ (küçük omentumun bir parçası)
 • Kranial: Processus caudatus hepatis
 • Kaudal: Pars superior duodeni
Facebook Yorumları