Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Amivantamab, 2021’de ABD’de ve 2022’de İsviçre’de infüzyon için bir konsantre (Rybrevant®) olarak onaylandı.

  • Amivantamab, EGFR geninin ekson 20’sinde aktive edici yerleştirme mutasyonları ile küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin (KHDAK) tedavisi için bir antitümör ve antiproliferatif monoklonal antikordur.
  • Etkiler, EGFR ve c-Met’e ikili bağlanmaya dayanır.
  • İlaç intravenöz infüzyon olarak verilir.
  • En yaygın olası istenmeyen etkiler arasında döküntü, tırnak toksisitesi, infüzyon reaksiyonları, hipoalbüminemi, yorgunluk, halsizlik, ödem, stomatit, kabızlık ve mide bulantısı yer alır.

Kimyasal

Yapı ve özellikler

Amivantamab, biyomühendislik yöntemleri kullanılarak üretilen, moleküler kütlesi 148 kDa olan insanlaştırılmış bir IgG1 monoklonal antikorudur.

Etkileri

Amivantamab, antitümör ve antiproliferatif özelliklere sahiptir. Etkiler, EGFR (Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü) ve c-Met’in (Mezenkimal-epitelyal geçiş faktörü) ikili inhibisyonuna dayanmaktadır. Bu, ligandların EGF’ye cevap vermesine izin verir. HGF reseptörüne bağlanmaz ve reseptör aktivasyonu engellenir. Ortalama yarı ömür yaklaşık 11 gündür.

Endikasyon

Epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) geninin ekson 20’sinde ekleme aktive edici mutasyonlar ile metastatik veya rezeke edilemeyen küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin (KHDAK) tedavisi için.

Teknik bilgilere göre dozajlanır. İlaç intravenöz infüzyon olarak verilir.

Kontrendikasyonlar

  • Aşırı duyarlılık

Tam önlem önlemleri, profesyoneller için ilaç bilgilerinde bulunabilir.

Etkileşimler

Diğer ilaçlarla etkileşimleri bilinmemektedir.

Istenmeyen etkiler

En yaygın olası yan etkiler şunlardır:

Facebook Yorumları