Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Amisülpirid tabletler, film tabletler ve bir içecek solüsyonu (Solian®, jenerikler) şeklinde mevcuttur. 1998’den beri onaylanmıştır.

  • Amisülpirid, akut ve kronik şizofrenik bozuklukların tedavisi için nöroleptikler grubundan bir antipsikotik aktif bileşendir.
  • Etkiler, dopamin reseptörlerinin antagonizmasına dayanır.
  • İlaç günde bir veya iki kez yemekle birlikte veya yemeksiz alınır.
  • En yaygın olası yan etkiler ekstrapiramidal semptomlar, kilo alımı, düşük kan basıncı, uykusuzluk, anksiyete, huzursuzluk, hazımsızlık, distoni ve prolaktin düzeyinde büyük bir artışı içerir.
  • Amisülpirid QT aralığını uzatabilir ve nadiren hayatı tehdit eden kardiyak aritmilere neden olabilir.

Kimyasal

etkiler

  • Amisülpirid (C17H27N3O4S, Mr = 369.5 g/mol) ikame edilmiş bir benzamid ve bir rasemattır.
  • Suda pratik olarak çözünmeyen beyaz, kristal bir tozdur.

çalışma mekanizması

  • Amisülpirid antipsikotik özelliklere sahiptir.
  • Etkiler, dopamin D2 ve dopamin D3 reseptörlerinin seçici antagonizmasına dayanmaktadır.
  • Amisülpirid yaklaşık 12 saatlik bir yarı ömre sahiptir.
Facebook Yorumları