Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Amino oksitler, ≡N+-O- fonksiyonel grubuna sahip bir grup kimyasal bileşiktir. Azot ve oksijen arasındaki bağ koordinatif olarak adlandırılır çünkü azot her iki değerlik elektronuna da katkıda bulunur. Amin oksitler, hidrojen peroksit ile tersiyer aminlerden sentezlenebilir. Bazı farmasötik ajanlar, örneğin minoksidil, klordiazepoksit ve amitriptilin oksit gibi yapısal element içerir.

Amin oksitler, ≡N+-O- fonksiyonel grubuna sahip bir grup kimyasal bileşiktir. Ayrıca aşağıdaki gibi bir ok ile gösterilir: ≡N→O.

Azot, oksijen atomu ile bağ yapmak için kullanılabilir hale getirdiği iki elektronlu yalnız bir çifte sahiptir. Oksijen azottan daha yüksek bir elektronegatifliğe sahiptir ve elektronları kendine çeker. Oksijenin 8 değerlik elektronlu asal gaz konfigürasyonuna ulaşması için iki değerlik elektronuna ihtiyacı vardır.

İki elektron azottan geldiği için kovalent değil koordinatif bir bağdır. Bu yüzden de bir ok ile sembolize edilir. Kovalent bağlarda elektronlar her iki atomdan da gelir ve paylaşılır (örn. H-H).

Sentez

Amin oksitler, örneğin hidrojen peroksit ile tersiyer aminlerden elde edilebilir:

R3N (tersiyer amin) + H2O2 (hidrojen peroksit) → R3NO (amin oksit) + H2O (su).

Eczacılıkta

Amin oksitler bazı farmasötik maddelerde, örneğin amitriptilin ön ilacı amitriptilin oksitte, minoksidilde ve klordiazepoksitte bulunur. Klordiazepoksidin bir epoksit olmadığına dikkat edilmelidir. Ayrıca, amin oksitler aktif maddelerin bilinen metabolitleridir.

Amino oksitler ayrıca sabunlar ve emülgatörler gibi yüzey aktif maddelerde de bulunur.

Facebook Yorumları