Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Antik Yunancadaki ἐμφυσᾶν (emphusân, “şişirmek”) —-> Latincedeki emphysema (“şişmek”);

 • (patoloji) Dokularda, çoğunlukla akciğerlerde anormal hava veya diğer gaz birikimi.
 • (tıp) Pulmoner amfizem, kronik bir akciğer hastalığı, bir tür kronik obstrüktif akciğer hastalığı.

Amfizem, dokuda fizyolojik olmayan veya patolojik olarak artmış hava veya gaz varlığıdır. Dar anlamda, ‘amfizem’ genellikle pulmoner amfizem anlamına gelir.

Etiyoloji

Amfizemin olası nedenleri şunlardır:

 • Hava içeren bir dokunun aşırı şişmesi (örn. pulmoner amfizemde, KOAH‘ta)
 • Bir dokunun gaz içeren bir organla fizyolojik olmayan bağlantısı
 • travma
 • fistül
 • ameliyat
 • yırtılma
 • Dokunun kendisinde gaz oluşumu
 • Dekompresyon (dalış hastalığı)
 • Bakteriyel ayrışma (gazlı kangren, amfizem malignum)
 • Gazların vücut boşluklarına iyatrojenik girişi
 • pnömoperitonyum
 • pnömoretroperitonyum
 • Diğer hava üfleme türleri (örn. artroskopi sırasında)

Amfizemin ana nedeni nedir?

Amfizemin ana nedeni, aşağıdakiler de dahil olmak üzere havadaki tahriş edici maddelere uzun süre maruz kalmaktır: Tütün dumanı. Esrar dumanı. Hava kirliliği.

Amfizem bir kişiye ne yapar?

Solunum fonksiyonlarında azalmaya ve nefes darlığına neden olur. Hava keseciklerinde oluşan hasar düzeltilemez. Alt akciğer dokusunda kalıcı deliklere neden olur. Pulmoner amfizem, KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) adı verilen bir grup akciğer hastalığının bir parçasıdır.

Amfizemin ilk belirtileri nelerdir?

Amfizem belirtileri nelerdir?

 • Sık öksürme veya hırıltılı solunum.
 • Çok fazla mukus üreten bir öksürük.
 • Özellikle fiziksel aktivite sırasında nefes darlığı.
 • Nefes alırken ıslık veya gıcırtılı bir ses.
 • Göğsünüzde sıkışma hissi.
Facebook Yorumları