Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Antik Yunancadaki ἐμφυσᾶν (emphusân, “şişirmek”) —-> Latincedeki emphysema (“şişmek”);

 • (patoloji) Dokularda, çoğunlukla akciğerlerde anormal hava veya diğer gaz birikimi.
 • (tıp) Pulmoner amfizem, kronik bir akciğer hastalığı, bir tür kronik obstrüktif akciğer hastalığı.

Amfizem, dokuda fizyolojik olmayan veya patolojik olarak artmış hava veya gaz varlığıdır. Dar anlamda, ‘amfizem’ genellikle pulmoner amfizem anlamına gelir.

Etiyoloji

Amfizemin olası nedenleri şunlardır:

 • Hava içeren bir dokunun aşırı şişmesi (örn. pulmoner amfizemde, KOAH‘ta)
 • Bir dokunun gaz içeren bir organla fizyolojik olmayan bağlantısı
 • travma
 • fistül
 • ameliyat
 • yırtılma
 • Dokunun kendisinde gaz oluşumu
 • Dekompresyon (dalış hastalığı)
 • Bakteriyel ayrışma (gazlı kangren, amfizem malignum)
 • Gazların vücut boşluklarına iyatrojenik girişi
 • pnömoperitonyum
 • pnömoretroperitonyum
 • Diğer hava üfleme türleri (örn. artroskopi sırasında)
Facebook Yorumları