Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Ana Hint-Avrupa dilindeki *h₂el-(to wander)’den türemiştir. ambi- +‎ *alō ‎(gezinmek) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Eski Yunancadaki ἄλη ‎(álē, gezerek), ἀλύω ‎(alúō, “akılda gezmek, dolaşmak) kelimeleri ile soydaştır. Anlamları:

  • Ben yol katederim, seyahat ederim.
  • Ben yürürüm.
Facebook Yorumları