Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Alveol.

Latincedeki alvustan sırasıyla türeyen alveus (“bir tabak, çukur, kap, kase)’un küçültme eki almuş halidir. (Bkz; Alve(us)-o-(u)lus) Latincede küçük bir boşluk, çukur anlamlarına gelir.

alveolaris; Alveollar’a ait.(Bkz; alveolaris)

İnsan anatomisi bağlamında bu terim, belirli belirli yapılara atıfta bulunmak için kullanılır:

  • Hipokampuslu Alveus: Bu, terimin en yaygın kullanımıdır. Hipokampusun alveusu, beynin öğrenme ve hafızayla ilgili önemli bir bölgesi olan hipokampusun piramidal hücrelerinden kaynaklanan ince, beyaz ve lifli bir götürücü lifler (veya giden sinyaller) tabakasıdır. Bu lifler, daha sonra hipokampustan meme gövdelerine ve daha sonra talamusun ön çekirdeğine sinyaller taşıyan beyindeki bir sinir lifi demeti olan fornikse dönüşecek olan fimbria’yı oluşturmak üzere birleşir.
  • Dördüncü ventrikülün alveusu: Bu, beyindeki dördüncü ventrikülün tabanını kaplayan ince bir beyaz madde tabakasını ifade eder.

Alveus’un özel önemi ve işlevi anatomik bağlama bağlıdır. Hipokampusun alveusu örneğinde, duygu, öğrenme ve hafıza açısından çok önemli olan beynin limbik sistemi içindeki bilginin iletilmesinde kritik bir rol oynar.

Lütfen “alveus” un insan biyolojisi alanı dışındaki farklı kavramlara da atıfta bulunabileceğini unutmayın. Örneğin, entomolojide “alveus”, bir bal peteğinin hücresine atıfta bulunabilir.

Facebook Yorumları