Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Allen testi, eli besleyen arterlerdeki kan akışının açıklığını (açıklığını) ve yeterliliğini değerlendirmek için kullanılan tıbbi bir testtir. Adını, testi ilk kez 1929 yılında tanımlayan Amerikalı doktor Edgar Van Nuys Allen‘dan almıştır. Edgar Van Nuys Allen kardiyovasküler tıp uzmanıydı ve özellikle periferik vasküler hastalıklar üzerine yaptığı araştırmalarla tanınıyordu. Allen testini 1929 yılında tromboangiitis obliterans veya Buerger hastalığından kaynaklanan arteriyel oklüzyonu teşhis etmenin bir yolu olarak keşfetmiştir. Test, ellerdeki kollateral kan akışını değerlendirmek için kullanılır ve özellikle tam bir palmar arkın varlığını test eder.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Endikasyon:

Test, periferik vasküler hastalık vakalarında veya koroner bypass ameliyatı sırasında ön kol arterinin durumunu değerlendirmek gibi ele giden kan akışının değerlendirilmesinin gerekli olduğu durumlarda yaygın olarak yapılır.

  1. Periferik damar hastalığı,
  2. Koronar bypass’da ön kol atardamarının durumu tespit etmek için kullanılır.

Uygulanış

Allen testi, ele giden kan akışını geçici olarak durdurmak için el bileğindeki hem ulnar hem de radyal arterlerin sıkıştırılmasını içeren basit ve invazif olmayan bir prosedürdür. Hastaya venöz dolumu artırmak için sıkı bir yumruk yapması söylenir. Ele giden kan akışı engellendiğinde, hastanın eli tipik olarak soluklaşacak veya beyazlaşacaktır.

Testin bir sonraki adımı, radyal arter üzerindeki basıncı korurken ulnar arter üzerindeki basıncı serbest bırakmayı içerir. Bu, kanın ulnar arterden geçerek ele akmasını sağlar. Muayene eden kişi daha sonra eldeki rengin geri dönüşünü gözlemler ve normal cilt renginin geri gelmesi için geçen süreyi not eder. Cilt rengi 5-7 saniye içinde normale dönerse test negatif kabul edilir ve ulnar arterden kan akışının yeterli olduğunu gösterir. Renk bu süre içinde geri dönmezse veya süre uzarsa test pozitif kabul edilir ve ulnar arterden yetersiz kan akışı olduğunu gösterir.

Değerlendirme;

Eğer test eden elini çektikten 5-7 saniye içinde kişinin deri rengi normale dönüyor ise test negatif olarak değerlendirilirken, bu sürenin uzaması veya rengin bir daha gelmemesi durumunda test pozitif olarak değerlendirilir.

Pozitif bir Allen testi ulnar arterden kan akışının tehlikede olduğunu gösterebilir ve koroner bypass ameliyatı gibi bu artere dayanan cerrahi prosedürler üzerinde etkileri olabilir. Bu gibi durumlarda cerrahın alternatif seçenekleri değerlendirmesi veya ek vasküler değerlendirme ihtiyacını değerlendirmesi gerekebilir.

Allen testinin elin kan akışının kapsamlı bir değerlendirmesinin sadece bir bileşeni olduğunu ve diğer klinik bulgular ve tanısal testlerle birlikte yorumlanması gerektiğini unutmamak önemlidir.

Özetle, Allen testi eldeki ulnar arterden geçen kan akışının yeterliliğini değerlendirmek için kullanılan hızlı ve basit bir prosedürdür. Bu arterin vasküler erişim veya greftleme prosedürleri için uygun bir seçenek olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Testin sonuçları, hasta yönetimi ve tedavi seçeneklerine ilişkin bilinçli kararlar alınmasında tıp uzmanlarına yol gösterir.

Facebook Yorumları