Tahmini okuma süresi: 2 dakika
  • Memeli hayvanlarda 4. kromozomun sentezlediği bir glikoproteindir.
  • Hamilelikte embriyonal gelişimde entodermden salgılandığı gibi, fetal karaciğerden ve yetişkinlerde ise tümör işaretçisidir.

AFP’nin anlamı nedir?

AFP, alfa-fetoprotein anlamına gelir. Gelişmekte olan bir bebeğin karaciğerinde yapılan bir proteindir. AFP seviyeleri genellikle bir bebek doğduğunda yüksektir, ancak 1 yaşına kadar çok düşük seviyelere düşer. Sağlıklı yetişkinlerin AFP seviyeleri çok düşük olmalıdır. AFP tümör marker testi, yetişkinlerde AFP seviyelerini ölçen bir kan testidir.

Normal bir AFP nedir?

Yetişkinler için 0 ng/mL ila 40 ng/mL arasında bir AFP seviyesi normaldir. Kanınızdaki AFP seviyesinin aşırı yüksek olması (400 ng/mL’den fazla) karaciğer tümörlerinin bir işareti olabilir. Yüksek AFP seviyeleri, Hodgkin hastalığı, lenfoma ve renal hücreli karsinom (böbrek kanseri) dahil olmak üzere diğer kanserler anlamına gelebilir.

IU ml cinsinden normal AFP aralığı nedir?

Normal yetişkin serumunda AFP düzeyleri genellikle 10 ng/ml’nin (yaklaşık 8 IU) altındadır; zaman zaman biraz daha yüksek değerlere rastlanır.”

Yüksek AFP seviyeleri ne anlama gelir?

Artan AFP seviyeleri, en yaygın olarak karaciğer kanseri, yumurtalık kanseri veya testislerin germ hücreli tümörü olmak üzere kanserin varlığına işaret edebilir. Ancak her karaciğer, yumurtalık veya testis kanseri önemli miktarlarda AFP üretmeyebilir.

Hangi AFP seviyesi Down sendromunu gösterir?

Örneğin, 35 yaşındaki bir kadının Down sendromlu gebelik riski yaklaşık 1:380’dir, AFP düzeyi normal medyan (MoM) değerinin 0,40 katı ise risk 1:120, 2,50 MoM ise 1:1800’dür.

Hamilelikte normal AFP seviyesi nedir?

Erkeklerde ve gebe olmayan kadınlarda alfa-fetoprotein düzeyleri yaşa ve ırka göre değişmekle birlikte çoğunlukla 0 ng/ml ile 40 ng/ml arasında değişir. Gebelikte maternal AFP düzeyleri yaklaşık 14. gebelik haftasından 32. gebelik haftasına kadar yükselmeye başlar. 15. ve 20. haftalar arasında, seviyeler genellikle 10 ng/ml ila 150 ng/ml arasında değişir.

Hepatitte AFP yükselir mi?

Herhangi bir etiyolojiye sahip hepatit veya sirozu olan yetişkin hastalarda AFP seviyelerinde artış (10 ila 500 ng/ml arasında ve bazen 1000 ng/ml’ye kadar) görülebilir. Ayrıca, yüksek AFP seviyelerinin (> 10 ng/ml) sıklığı kronik hepatit vakalarının %20’sinde ve siroz vakalarının %40’ında bildirilmiştir.

Karaciğer için AFP testi nedir?

Hastalar için AFP (Alfa-fetoprotein) Hepatit C

AFP, karaciğer hastalığı olan hastalarda bulunan bir proteindir. AFP aynı zamanda bir “tümör belirtecidir” ve bir hastada karaciğer kanseri olup olmadığını görmek için kullanılabilir. (Karaciğer kanserine hepatoselüler karsinom da denir).

Hepatitte AFP yükselir mi?

Serum AFP, bazı karaciğer dışı malignitelerde ve akut ve kronik hepatit gibi durumlarda da yükselir. Serum AFP, hepatit B ve C enfeksiyonuna bağlı KAH hastalarında da yükselebilir. KLH hastalarında serum AFP yüksekliği sıklığı hepatit genotip enfeksiyonuna göre değişebilir.

AFP testi ne zaman yapılmalıdır?

AFP testi gebeliğin 14. ve 22. haftaları arasında yapılabilir, ancak en doğru sonuç 16. ve 18. haftalar arasında alınmaktadır. AFP seviyeleriniz hamilelik sırasında değişir, bu nedenle daha güvenilir tarama sonuçları için doğru hamilelik tarihlemesi zorunludur.

AFP hangi kanserleri test eder?

Alfa-fetoprotein (AFP) karaciğer, testis ve yumurtalık kanserlerinin tespit ve teşhisine yardımcı olmak için bir tümör belirteci olarak kullanılır.

Pozitif bir AFP testi ne anlama gelir?

Yüksek AFP’li pozitif bir test spina bifida gibi bir doğum kusuruna işaret eder. Bu genellikle hamileliğinizin o noktasında görmeyi beklediğiniz “ortalama” AFP seviyesinin 2,5 katı veya daha fazla bir sonuçtur. Düşük AFP’li pozitif bir test Down sendromu veya Edwards sendromu gibi bir sorun anlamına gelebilir.

Alfa-fetoproteinin işlevi nedir?

AFP’nin rolü öncelikle fetüsün kan dolaşımında bakır ve nikel, yağ asitleri, bilirubin ve ilaçlar gibi ağır metal iyonlarını ve çeşitli çözünmeyen molekülleri taşımaktır. Fetal gelişim sırasında, embriyonik hepatositler AFP sentezi için ana bölgedir ve bunu yolk kesesi takip eder.

AFP azaltılabilir mi?

DAA’lar ile SVR elde eden sirozlu hastalarda AFP’de anlamlı bir düşüş olmuştur. DAA tedavisinden sonra AFP’deki azalma göz önüne alındığında, AFP sirozlu hastalarda HCC için bir tarama yöntemi olarak daha fazla incelenmelidir.

Facebook Yorumları