Alexander

Tahmini okuma süresi: 1 dakika

Antik Yunancadaki Ἀλέξανδρος (Alexander)  ἀλέξω (aléxō, „savumak“) ve ἀνήρ (anḗr, „Adam“)’ın bileşiminden türemiştir. Kelime anlamı olarak adamlara karşı savunan, erkek savar anlamına gelir. Kelimenin kısaltılmışı olarak kullanılan Xander, Sander, Zander gibi versiyonları, insanları isimlendirilmek için de kullanılmıştır.

Büyük iskender Kudüs’ün tapınağında. Conca, Sebastiano (1680-1764) Kaynak: https://awakenthegreatnesswithin.com/wp-content/uploads/2017/11/Alexander-The-Great-Quotes-1.jpg
Facebook Yorumları