Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Albiglutide, tip 2 diyabet tedavisi için GLP-1 reseptör agonistleri grubundan bir etkin maddedir. İnsan protein albüminine kaynaşmış bir GLP-1 dimerdir.
 • Antidiyabetik inkretin GLP-1’in DPP-4’e dirençli ve 6 ila 8 gün arasında bir yarı ömre sahip uzun etkili bir türevidir.
  • 8. pozisyondaki amino asit alaninin yerini bir glisin almıştır, bu da DPP-4 yoluyla indirgenmiş bozunma ile sonuçlanmıştır.
 • İlacın sadece haftada bir kez deri altından uygulanması gerekir.
 • Etkileri, insülin salgısını artıran, glukagon salgısını azaltan ve tokluk hissini artıran GLP-1 reseptörüne bağlanmaya dayanır.
 • En yaygın olası yan etkiler
  1. mide bulantısı,
  2. ishal
  3. ve enjeksiyon bölgesi reaksiyonlarını içerir.

Albiglutide 2014 yılında AB ve ABD’de enjeksiyon preparatı (Eperzan®) şeklinde onaylanmıştır.

Albiglutide, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde kullanılan bir glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) reseptör agonistidir. Doğal olarak oluşan GLP-1 hormonunun etkilerini taklit ederek kan glikoz seviyelerini düşürmeye yardımcı olan uzun etkili enjekte edilebilir bir ilaçtır.

GLP-1 bir inkretin hormonudur, yani glikoz metabolizmasını düzenlemeye yardımcı olur. Albiglutide şu şekilde çalışır:

 • İnsülin salgılanmasını uyarır: Kan glukoz seviyeleri yükseldiğinde, albiglutide pankreası insülin salgılaması için uyarır ve bu da kan glukoz seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.
 • Glukagon salgılanmasını azaltır: Albiglutide, karaciğeri daha fazla glikoz üretmesi için uyararak kan glikoz seviyelerini yükselten bir hormon olan glukagon salınımını engeller.
 • Mide boşalmasını yavaşlatır: Albiglutide midenin boşalma hızını yavaşlatır, bu da kan dolaşımına glikoz emilim hızını azaltır ve kan glikoz seviyelerinin sabit kalmasına yardımcı olur.
 • Tokluğu arttırır: Mide boşalmasını yavaşlatarak, albiglutide tokluk hissini artırmaya yardımcı olabilir, bu da potansiyel olarak kalori alımının azalmasına ve kilo kaybına yol açabilir.
 • Albiglutid, tipik olarak haftada bir kez deri altına enjeksiyon şeklinde uygulanır. Kan şekeri seviyeleri tek başına bu tedavilerle yeterince kontrol edilemediğinde genellikle diğer oral antidiyabetik ilaçlar veya insülin ile birlikte kullanılır.

Hastalar tedaviye başlamadan önce albiglutidin potansiyel risklerini ve faydalarını sağlık uzmanlarıyla görüşmelidir.

Endikasyonları:

Albiglutid, yetişkinlerde tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle diyet ve egzersizin tek başına yeterli glisemik kontrol sağlamadığı durumlarda endikedir. Genellikle diğer oral antidiyabetik ilaçlar veya insülin ile birlikte, bu tedavilerin tek başına kan glukoz seviyelerini yönetmede yetersiz kaldığı durumlarda reçete edilir.

Yan etkileri:

Albiglutidin bazı yaygın yan etkileri şunları içerebilir:

 • Mide bulantısı
 • Kusma
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları (kızarıklık, şişme veya ağrı)

Ciddi yan etkiler şunları içerebilir:

 • Pankreatit (pankreas iltihabı)
 • Hipoglisemi (düşük kan şekeri), özellikle sülfonilüreler veya insülin gibi diğer glikoz düşürücü ilaçlarla birlikte kullanıldığında
 • Tiroid C-hücre tümörleri (nadir görülmesine rağmen)
 • Alerjik reaksiyonlar (döküntü, nefes almada zorluk veya şişme)

Kontrendikasyonlar:

Albiglutid aşağıdaki hastalarda kontrendikedir:

Albiglutide veya bileşenlerinden herhangi birine karşı ciddi aşırı duyarlılık veya alerjik reaksiyon öyküsü
Medüller tiroid karsinomu öyküsü veya ailede bu hastalık öyküsü
Çoklu endokrin neoplazi sendromu tip 2 (belirli kanser türlerinin gelişme riskini artıran genetik bir bozukluk)

Henüz bilinmeyen noktalar:

Albiglutid üzerinde çalışılmış ve tip 2 diyabetin yönetiminde etkili olduğu bulunmuş olsa da, ilacın hala tam olarak anlaşılmamış yönleri olabilir. Bunlar arasında uzun vadeli etkiler, diğer ilaçlarla potansiyel etkileşimler veya henüz tanımlanmamış nadir yan etkiler yer alabilir. Hastaların albiglutid kullanırken sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla düzenli olarak iletişim kurmaları ve olağandışı semptomları veya yan etkileri bildirmeleri önemlidir. Bu, ilacın güvenli ve etkili kullanımının sağlanmasına yardımcı olacak ve zaman içindeki etkilerinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacaktır.

Facebook Yorumları